การเปลี่ยนภาษาที่แสดง

ภาษาที่แสดง คือภาษาที่ Windows ใช้ในตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ เมนู หัวข้อใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' และรายการอื่นๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ ภาษาที่แสดงบางภาษาจะถูกติดตั้งเป็นค่าเริ่มต้น และคุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่นๆ เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาที่แสดง จะมีการเปลี่ยนภาษาสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่ไม่เปลี่ยนบน หน้าจอต้อนรับ หากคุณต้องการตั้งค่าภาษาที่แสดงสำหรับผู้ใช้จำนวนมากหรือสำหรับหน้าจอตอนรับ ให้ดูที่ การนำการตั้งค่าภูมิภาคและภาษามาใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่สงวนไว้

  1. เปิด 'ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

  3. ภายใต้ ภาษาที่แสดง ให้เลือกภาษาจากรายการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นรายการภาษาที่แสดงปรากฏอยู่ คุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติมก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งภาษาที่แสดง

เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาที่แสดง ข้อความในเมนูและกล่องโต้ตอบสำหรับบางโปรแกรมอาจไม่ใช่ภาษาที่คุณต้องการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะโปรแกรมอาจไม่สนับสนุน Unicode สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อความในเมนูและกล่องโต้ตอบสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode ให้ดูที่ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของระบบ