การเปลี่ยนขนาดแฟ้มหรือระดับคุณภาพของรูปภาพ JPEG

รูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณน่าจะบันทึกไว้ในรูปแบบ JPEG เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นรูปแบบที่กล้องดิจิทัลส่วนใหญ่ใช้กัน รูปภาพ JPEG มีข้อดีในการรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงแต่มีขนาดแฟ้มที่ค่อนข้างเล็ก ทั้งนี้ก็เนื่องจากรูปแบบ JPEG บีบอัดข้อมูล ในรูปภาพเพื่อลดขนาดแฟ้มโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความละเอียดของรูปภาพ

ถ้าคุณต้องการทำให้ขนาดแฟ้มของรูปภาพเล็กลงเพื่อช่วยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ คุณสามารถลดขนาดแฟ้มของรูปภาพตั้งแต่หนึ่งรูปขึ้นไปด้วยการใช้โปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายเพื่อลดระดับคุณภาพของรูปภาพ เทคนิคนี้จะช่วยลดขนาดของแฟ้มโดยไม่ลดจำนวนพิกเซลที่มีอยู่ในรูปภาพนั้น

ตัวอย่างของรูปภาพ JPEG ที่บันทึกแบบคุณภาพสูงและคุณภาพต่ำ
รูปภาพ JPEG ที่บันทึกในระดับคุณภาพสูง (ซ้าย) และคุณภาพต่ำ (ขวา)

เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด คุณควรบันทึกรูปภาพ JPEG ของคุณด้วยการตั้งค่าคุณภาพระดับสูง (ซึ่งเหมือนกับการบีบอัดระดับต่ำ) ซึ่งจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกรูปภาพด้วยการใช้ Windows Photo Gallery หรือโปรแกรม 'ระบายสี'

ถ้าคุณต้องการลดขนาดแฟ้มของรูปภาพเพื่อส่งไปในอีเมล โปรดดู การส่งรูปภาพหรือวิดีโอทางอีเมล