การเปลี่ยนขนาดข้อความของเว็บเพจใน Internet Explorer

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

คุณสามารถทำให้เว็บเพจอ่านง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนขนาดข้อความ เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดข้อความ กราฟิกและตัวควบคุมจะยังคงอยู่ในขนาดเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขนาดข้อความเท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความของเว็บเพจ

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เพจ คลิก ขนาดข้อความ แล้วคลิกขนาดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

  • วิธีการนี้จะเป็นการเปลี่ยนขนาดของข้อความที่แสดงในเว็บเพจ เว้นแต่จะมีการตั้งค่าขนาดข้อความอย่างแน่ชัดโดยบุคคลที่ได้สร้างเพจดังกล่าว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีแทนที่การตั้งค่าข้อความที่ตั้งค่าโดยบุคคลที่สร้างเว็บเพจ และใช้แบบอักษรที่คุณเลือกแทน ให้ดูที่การเปลี่ยนสีและแบบอักษรที่ใช้สำหรับเว็บเพจ.

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของทุกสิ่งที่อยู่บนเว็บเพจ รวมถึงกราฟิกและตัวควบคุม ให้ใช้คุณลักษณะย่อ/ขยาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย่อ/ขยาย ให้ดูที่การย่อ/ขยายบนเว็บเพจ