การตรวจสอบอีเมลใหม่

คุณสามารถจัดตารางเวลา Windows Mail เพื่อให้ตรวจสอบอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตรวจสอบอีเมลใหม่ได้ด้วยตนเอง การตรวจสอบด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์หากคุณไม่ต้องการรอให้ถึงกำหนดเวลาครั้งถัดไปที่ Windows Mail จะตรวจสอบข้อความใหม่ หรือหากคุณใช้เครือข่ายผ่านสายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและคุณไม่ต้องการให้ Windows Mail ทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตรวจสอบอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาข้อความใหม่ทุกๆ X นาที

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ต้องการให้ Windows Mail ตรวจสอบข้อความใหม่ ให้ใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 480 ในกล่อง ตรวจหาข้อความใหม่ทุกๆ X นาที

เมื่อต้องการตรวจสอบอีเมลใหม่ด้วยตนเอง

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ ส่งและรับ แล้วคลิก ส่งและรับทั้งหมด

    Windows Mail จะส่งอีเมลใดๆ ในกล่องขาออกของคุณและจะดาวน์โหลดอีเมลใหม่เข้ามา

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบอีเมลใหม่โดยไม่ต้องส่งจดหมายในกล่องขาออกของคุณ ให้คลิกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ ส่งและรับ แล้วคลิก รับทั้งหมด

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานการดาวน์โหลดอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก จากนั้นบนแท็บ ทั่วไป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาข้อความใหม่ทุกๆ X นาที