การตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างทางคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณไม่มีข้อผิดพลาด

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ เครื่องมือ จากนั้น ภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด คลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  เมื่อต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่การสแกนตรวจพบโดยอัตโนมัติ ให้เลือกแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น การตรวจสอบดิสก์จะเพียงแค่รายงานปัญหาแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหา

  เมื่อต้องการทำการตรวจสอบดิสก์โดยละเอียด ให้เลือกสแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย การสแกนนี้จะพยายามค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในทางกายภาพในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์

  เมื่อต้องการตรวจสอบทั้งข้อผิดพลาดของแฟ้มและข้อผิดพลาดทางกายภาพ ให้เลือกทั้ง แก้ข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ และ สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย

 4. คลิกเมนู เริ่ม

การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด อย่าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอื่นในขณะกำลังตรวจสอบข้อผิดพลาด

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเลือกแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบแฟ้มโดยอัตโนมัติ สำหรับดิสก์ที่ใช้งานอยู่ (เช่น พาร์ติชัน ที่มี Windows) คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดตารางเวลาการตรวจสอบดิสก์ใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่