คุณสามารถเลือกรูปภาพที่จะเชื่อมโยงกับ บัญชีผู้ใช้ ของคุณ และแสดงขึ้นบนหน้าจอหรือเมนูที่แสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ เช่น หน้าจอต้อนรับ หรือเมนู 'เริ่ม'

  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก บัญชีผู้ใช้ และความปลอดภัยในครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

  2. คลิก เปลี่ยนรูปภาพสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ
    – หรือ –
    ถ้าคุณต้องการใช้รูปภาพของคุณเอง ให้คลิก เรียกดูรูปภาพเพิ่มเติม นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เปิด คุณสามารถใช้รูปภาพขนาดใดก็ได้ แต่รูปภาพเหล่านี้จะต้องเป็นแฟ้มที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้ : .jpg, .png, .bmp หรือ .gif