ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่เหมาะสมกับประเภทเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในตำแหน่งที่ตั้งอื่น (เช่น เครือข่ายภายในบ้านของคุณ ที่ร้านกาแฟ หรือที่ทำงาน) การเลือกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมอยู่เสมอ

ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายมีอยู่สามตำแหน่งดังต่อไปนี้ บ้าน ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ

บ้านหรือที่ทำงาน

เลือกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดสำหรับเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก เมื่อคุณรู้จักและไว้ใจบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย การค้นหาเครือข่าย ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายได้และอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายคนอื่นๆ มองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาเครือข่ายคืออะไร

สถานที่สาธารณะ

เลือกตำแหน่งที่ตั้งนี้สำหรับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟหรือสนามบิน) ตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับการออกแบบไม่ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาเครือข่ายจะมีการปิดใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้

หมายเหตุ

  • ถ้ามีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวบนเครือข่ายของคุณ และคุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ "สถานที่สาธารณะ"

เมื่อต้องการเปลี่ยนประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ โดเมน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชนิดที่ตั้งเครือข่ายได้ เนื่องจากถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอยู่

  1. เข้าสู่ระบบเครือข่าย

  2. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  3. คลิก กำหนดเอง แล้วคลิก สาธารณะ (สำหรับเครือข่าย "สถานที่สาธารณะ") หรือ ส่วนตัว (สำหรับเครือข่าย "บ้าน" หรือ "ที่ทำงาน") ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. คลิก ถัดไป แล้วคลิก ปิด

คำเตือน

สิ่งที่ทำให้เครือข่ายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กมีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อคืออะไร

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายภายในบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็กมีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งต่อไปนี้

  • สำหรับเครือข่ายไร้สาย มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีการเข้ารหัสลับด้วย Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือ Wi-Fi Protected Access (WPA) (สำหรับ WPA ควรเป็น WPA2 จะเหมาะสมกว่า)

  • สำหรับเครือข่ายทั้งหมด มีไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มี Network Address Translation (NAT) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสถานีฐานแบบไร้สายกับเคเบิลโมเด็มหรือโมเด็ม DSL ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายแบบอื่นมีอะไรบ้าง และ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของคุณ

Windows Firewall มีผลกับตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายอย่างไร

ตำแหน่งที่ตั้ง "สถานที่สาธารณะ" จะบล็อกการเรียกใช้โปรแกรมและบริการบางอย่าง เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย "สถานที่สาธารณะ" และ Windows Firewall เปิดใช้งานอยู่ โปรแกรมหรือบริการบางอย่างอาจขอให้คุณยกเลิกการบล็อก (อนุญาตให้โปรแกรมหรือบริการสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อคุณยกเลิกการบล็อกโปรแกรม Windows Firewall จะยกเลิกการบล็อกโปรแกรมดังกล่าวสำหรับทุกๆ เครือข่ายที่มีตำแหน่งที่ตั้งประเภทเดียวกันกับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในร้านกาแฟ และเลือก "สถานที่สาธารณะ" เป็นประเภทตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคุณยกเลิกการบล็อกโปรแกรมการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โปรแกรมนั้นจะได้รับการยกเลิกการบล็อกสำหรับเครือข่ายทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้ง "สถานที่สาธารณะ"

ถ้าคุณยกเลิกการบล็อกหลายๆ โปรแกรมในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ ให้ลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเป็น "บ้าน" หรือ "ที่ทำงาน" แทน การเปลี่ยนเครือข่ายเดียวน่ามีความปลอดภัยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับเครือข่ายสาธารณะทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อ แต่ขอให้จำไว้ว่าถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายจะมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ