การล้างประวัติการเรียกใช้บนเมนู 'เริ่ม'

Windows จะบันทึกประวัติของชื่อแฟ้ม โปรแกรม และ ที่ตั้ง ที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้งาน คุณสามารถลบประวัตินี้ได้ ซึ่งคุณอาจต้องการทำในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

  2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' และภายใต้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงรายการโปรแกรมที่เปิดล่าสุด