เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีพอร์ตสัญญาณขาออกที่ตรงกับพอร์ตสัญญาณขาเข้าช่องหนึ่งบนโทรทัศน์ของคุณ

ภาพประกอบของการเชื่อมต่อ VGA, DVI, คอมโพสิตวิดีโอ, S-Video, HDMI และคอมโพเนนต์วิดีโอ
แสดงทั้งหมด

สิ่งที่คุณต้องใช้หากมี HDTV

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องมีพอร์ตสัญญาณขาออก คุณสามารถใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) ได้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีพอร์ตสัญญาณขาออกแบบ VGA (การใช้สาย VGA จึงเป็นเรื่องปกติ) คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีพอร์ตสัญญาณวิดีโอขาออกแบบ Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) หรือคอมโพเนนต์วิดีโอ ซึ่งต้องใช้สายเคเบิลชนิดต่างๆ กัน

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตสัญญาณขาออกชนิดนี้
ก็ควรจะใช้งานได้กับพอร์ตสัญญาณขาเข้าของโทรทัศน์ชนิดนี้
การใช้สายเคเบิลชนิดนี้

HDMI

HDMI

HDMI กับ HDMI

DVI

DVI หรือ HDMI

DVI กับ DVI หรือ DVI กับ HDMI

VGA

VGA

VGA กับ VGA

สิ่งที่คุณต้องใช้หากมีโทรทัศน์ความละเอียดมาตรฐาน

โทรทัศน์ความละเอียดมาตรฐานส่วนใหญ่รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อสายคอมโพสิตวิดีโอหรือ S-Video เท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อนี้ คุณอาจสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ชนิดการเชื่อมต่อทั้งสองชนิดนี้จะส่งผลให้จอแสดงผลไม่คมชัดเท่ากับจอแสดงผล HDTV หรือจอภาพมาตรฐานของคอมพิวเตอร์

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ความละเอียดมาตรฐาน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตสัญญาณขาออกชนิดนี้
ก็ควรจะใช้งานได้กับพอร์ตสัญญาณขาเข้าของโทรทัศน์ชนิดนี้
การใช้สายเคเบิลชนิดนี้

คอมโพสิตวิดีโอ

คอมโพสิตวิดีโอ

คอมโพสิตวิดีโอกับคอมโพสิตวิดีโอ

S-Video

S-Video

S-Video กับ S-Video

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์

หลังจากมีสายเคเบิลที่เหมาะสมแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์

  1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและวางที่ตำแหน่งใกล้กับโทรทัศน์ ถอดจอภาพออก แต่ต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ไว้ตามเดิม

  2. เชื่อมต่อสายวิดีโอที่ถูกต้องจากช่องสัญญาณขาออกของคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ของคุณ

  3. เปิดโทรทัศน์ของคุณและต่อกับช่องสัญญาณขาเข้าที่ตรงกับสัญญาณขาออกของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องอ่านคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับโทรทัศน์ของคุณเพื่อดูขั้นตอนการดำเนินการนี้

  4. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

    คุณจะเห็น Windows ปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ ถ้าจอภาพถูกยืดขยายออก หรือบางส่วนดูเหมือนถูกตัดออกไป คุณอาจต้องปรับความละเอียดของหน้าจอ ใน Windows

    ถ้าคุณมองไม่เห็น Windows บนโทรทัศน์ของคุณ คุณอาจต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพของคุณใหม่ และปรับความละเอียดของหน้าจอก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ

หมายเหตุ

  • สายเคเบิลสำหรับ VGA, DVI และวิดีโอคอมโพเนนต์ ไม่รองรับสัญญาณเสียง อย่างไรก็ตาม สาย HDMI สนับสนุนสัญญาณเสียง แต่การ์ดแสดงผลที่ใช้ได้กับ HDMI บางแบบไม่สนับสนุนสัญญาณเสียง ถ้า HDTV มีสัญญาณเสียงขาเข้า คุณอาจเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงแยกต่างหากจากการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง มิฉะนั้น คุณจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับอุปกรณ์อื่น เช่น ลำโพงคอมพิวเตอร์ภายนอกหรือระบบเครื่องเสียงภายในบ้าน

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอในแบบที่คุณต้องการ คุณอาจต้องติดตั้งการ์ดแสดงผลใหม่ที่มีการเชื่อมต่อที่เหมาะสม