ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหาย

แสดงทั้งหมด

แฟ้มที่เสียหายคืออะไร

แฟ้มที่เสียหายคือแฟ้มที่ทำงานไม่ถูกต้อง ในบางครั้ง คุณสามารถซ่อมแซมแฟ้มที่เสียหายได้ ถึงแม้แฟ้มที่เสียหายส่วนใหญ่จะไม่สามารถซ่อมแซมได้และควรจะลบหรือแทนที่ก็ตาม

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแฟ้มเสียหายหรือไม่

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆ ถ้าคุณลองเปิดแฟ้มและแฟ้มทำงานไม่ถูกต้อง แสดงว่าแฟ้มอาจเสียหาย ถ้าแฟ้มสามารถเปิด แก้ไขและบันทึกได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวล ถ้าแฟ้มที่เสียหายเป็นแฟ้มระบบหรือแฟ้มโปรแกรมที่สำคัญ Windows หรือโปรแกรมอื่นๆ จะเตือนคุณว่าเกิดปัญหาและอาจแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมใหม่

แฟ้มจะเสียหายได้อย่างไร

เป็นเรื่องยากที่แฟ้มจะเกิดความเสียหาย รูปแบบที่ธรรมดาที่สุดที่เกิดขึ้นคือ เกิดความผิดพลาดกับบางสิ่งบางอย่างในขณะกำลังบันทึกแฟ้ม ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่บันทึกแฟ้มอาจเกิดความเสียหาย หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจสูญเสียกำลังไฟขณะกำลังบันทึกแฟ้ม

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อพบแฟ้มที่เสียหาย

ถ้าแฟ้มสามารถซ่อมแซมได้ คุณต้องหาโปรแกรมที่สามารถซ่อมแซมแฟ้มที่เสียหาย (หรืออย่างน้อยที่สุดคือ การกู้คืนข้อมูลบางส่วนภายในแฟ้ม)

ฉันจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีแฟ้มที่เสียหายได้อย่างไร

แม้ว่าเป็นไปได้ยากที่แฟ้มจะเสียหาย แต่คุณสามารถลดโอกาสในการเกิดแฟ้มที่เสียหายได้โดยการป้องกันกำลังไฟของคอมพิวเตอร์ด้วย ตัวป้องกันกระแสไฟเกิน หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และควรปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเสมอ หลีกเลี่ยงการปิดคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' ค้างไว้ (ยกเว้นว่าโดยปกติคุณใช้ปุ่ม 'เปิด/เปิด' เพื่อปิด Windows) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถแก้ไขแฟ้มที่เสียหายได้

คุณควรลบแฟ้มออก ถ้าก่อนหน้านี้คุณทำสำรองฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ไว้ คุณอาจสามารถเรียกคืนแฟ้มรุ่นเดิมได้ ถ้าแฟ้มที่เสียหายเป็นแฟ้มโปรแกรมหรือแฟ้มระบบที่สำคัญ คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่เสียหายใหม่