เมื่อคุณสร้าง ทางลัด ไปยังโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันบน เครือข่าย (หรือเรียกว่า การแมป ไดรฟ์เครือข่าย) คุณสามารถเข้าถึงได้จาก 'คอมพิวเตอร์' หรือ Windows Explorer ได้โดยไม่ต้องค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เครือข่ายทุกครั้ง

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก แมปไดรฟ์เครือข่าย

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'เครื่องมือ' ให้กด ALT

 3. ในรายการ ไดรฟ์ คลิกอักษรชื่อไดรฟ์

  คุณสามารถเลือกอักษรชื่อไดรฟ์ใดๆ ที่มีอยู่

 4. ในกล่อง โฟลเดอร์ พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์

  เมื่อต้องการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบ

 5. คลิก เสร็จสิ้น

  ในตอนนี้คอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ หรือแมปไปยังไดรฟ์เครือข่ายแล้ว

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์หรือไดรฟ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ของคุณอาจปิดอยู่หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างทางลัดไปยังตำแหน่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์หรือไซต์ FTP ได้ด้วย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้ในโฟลเดอร์ แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่มทางลัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายของคุณ เว็บไซต์ หรือไซต์ FTP

หมายเหตุ

 • ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย จะแทนที่ ที่ตั้งบนเครือข่าย ใน Windows รุ่นนี้