รายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player เป็นรายการแบบคงที่ซึ่งมีแฟ้มสื่อดิจิทัลหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าซึ่งเป็นการนำเพลง วิดีโอ หรือรูปภาพมารวมเข้าด้วยกัน รายการที่จะเล่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการจะฟังหรือรับชมเป็นประจำ คุณยังสามารถใช้รายการที่จะเล่นเพื่อจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการเขียนลงซีดีหรือทำข้อมูลให้ตรงกันกับอุปกรณ์แบบพกพาได้ คุณสามารถ สร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ในโปรแกรมเล่นได้เช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่น ให้ดูที่ รายการที่จะเล่นใน Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย.

แสดงทั้งหมด

การสร้างรายการที่จะเล่นปกติ

 1. คลิกแท็บ ไำลบรารี หากคุณต้องการล้างบานหน้าต่าง 'รายการ' ก่อนเริ่มสร้างรายการที่จะเล่นของคุณ ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'ล้างรายการ'รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่าง 'ล้างรายการ'.
 2. ลากรายการจากบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ' เพื่อเพิ่มรายการเหล่านั้นเข้าไปในรายการที่จะเล่นใหม่

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะเลือก

 3. เมื่อต้องการจัดลำดับรายการใหม่ ให้ลากรายการขึ้นหรือลงในบานหน้าต่าง 'รายการ'

 4. เมื่อต้องการบันทึกรายการ คลิก บันทึกรายการที่จะเล่น ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง 'รายการ' แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่จะเล่นจะถูกบันทึกด้วยนามสกุล .wpl ในโฟลเดอร์ 'รายการที่จะเล่น' ซึ่งมักจะอยู่ในโฟลเดอร์ 'เพลง' คุณสามารถบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยนามสกุล .m3u หรือ .asx ได้เช่นกัน ซึ่งทำได้โดยคลิกปุ่ม รายการ ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง 'รายการ' คลิก บันทึกรายการที่จะเล่นเป็น แล้วเปลี่ยนนามสกุลในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เมื่อคุณบันทึกรายการที่จะเล่นแล้ว รายการจะถูกเพิ่มเข้าไปในประเภท 'รายการที่จะเล่น' ในไลบรารี

  หากต้องการเล่นรายการที่จะเล่นในบานหน้าต่าง 'รายการ' คลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น'
 5. หากต้องการเข้าถึงรายการที่จะเล่นในคราวหน้า คลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

การแก้ไขรายการที่จะเล่นปกติ

 1. คลิกแท็บ ไำลบรารี แล้วคลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

 2. คลิกรายการที่จะเล่น รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นปกติ ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไขในบานหน้าต่าง 'รายการ'
 3. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบรายการ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

   เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะเลือก

  • เมื่อต้องการจัดลำดับรายการใหม่ ให้ลากรายการขึ้นหรือลงในบานหน้าต่าง 'รายการ'

  • เมื่อต้องการสลับรายการทั้งหมด คลิกปุ่ม รายการ ที่ส่วนบนของบานหน้าต่าง 'รายการ' แล้วคลิกสลับรายการเดี๋ยวนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้เรียกดูรายการโดยใช้บานหน้าต่าง 'การนำทาง' และ 'รายละเอียด' แล้วลากรายการไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ'

 4. เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขรายการที่จะเล่น คลิก บันทึกรายการที่จะเล่น ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง 'รายการ' แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น

การสร้างรายการที่จะเล่นของรายการโปรด

คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นของรายการโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยเปิดการใช้งานคุณลักษณะ เพิ่มรายการโปรดลงในรายการเมื่อลาก เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คราวต่อไปที่คุณลากประเภทรายการ เช่น อัลบั้มหรือประเภทจากบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ' จะมีเพียงเพลงที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดยผู้ใช้และแบบอัตโนมัติเท่านั้นที่ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่จะเล่นใหม่

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อให้คุณลักษณะทำงานเมื่อใดก็ตามที่คุณลากประเภทรายการไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ' คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี แล้วคลิก เพิ่มรายการโปรดลงในรายการเมื่อลาก เครื่องหมายถูกที่อยู่ติดกับคำสั่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะถูกเปิดใช้งานอยู่

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการโปรดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้คลิกขวาที่ประเภทรายการ เช่น 'อัลบั้ม' หรือ 'ประเภท' ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ชี้ไปที่ เพิ่มใน แล้วคลิก "รายการที่จะเล่นที่ไม่มีชื่อ" (รายการโปรดเท่านั้น)

การตั้งค่าให้ข้ามรายการในรายการที่จะเล่น

โปรแกรมเล่นจะตรวจดูว่ามีเพลงใดที่คุณข้ามไปเมื่อเล่นรายการที่จะเล่น ซึ่งทำให้คุณสามารถตรวจทานรายการที่จะเล่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น รายการที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริการการรับฟังเพลงหรือโดยบุคคลอื่น จึงทำให้เก็บไว้แต่เพียงรายการที่คุณโปรดปรานเท่านั้น เมื่อคุณบันทึกรายการที่จะเล่นที่มีรายการที่ถูกข้าม คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าจะลบหรือเก็บรายการที่ถูกข้ามนั้นไว้ในรายการที่จะเล่น คุณสามารถปิดการใช้งานพร้อมท์นี้ได้ถ้าต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมเล่นไม่เล่นรายการที่ถูกข้ามในระหว่างการเล่นซ้ำ เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว รายการที่ถูกข้ามจะเป็นสีทึบในบานหน้าต่าง 'รายการ'

 1. เมื่อต้องการข้ามรายการ ให้คลิกปุ่มถัดไปรูปภาพของปุ่ม 'ถัดไป' ในขณะที่กำลังเล่นรายการนั้นอยู่
 2. เมื่อต้องการลบรายการที่ถูกข้ามจากรายการที่จะเล่น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกปุ่ม รายการ ที่ส่วนบนของบานหน้าต่าง 'รายการ' แล้วคลิกบันทึกรายการที่จะเล่นเป็น

  2. พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น แล้วคลิก บันทึก

  3. เมื่อพร้อมท์ ให้คลิก เอาออกจากรายการที่จะเล่น

 3. (ทางเลือก) หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการข้าม ให้คลิกปุ่ม รายการ ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง 'รายการ' ชี้ไปยัง รายการที่ถูกข้าม แล้วทำตามข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหยุดไม่ให้ถูกพร้อมพ์เพื่อลบรายการที่ถูกข้ามในขณะบันทึกรายการที่จะเล่น คลิกเพื่อล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ติดกับ แสดงพร้อมท์เพื่อเอาออกเมื่อบันทึก

  • หากต้องการป้องกันไม่ให้เล่นรายการที่ถูกข้ามในขณะที่การเล่นซ้ำถูกเปิดใช้งาน คลิก ข้ามในขณะเล่น เครื่องหมายถูกที่อยู่ติดกับคำสั่งระบุว่าคุณลักษณะนี้ได้ถูกเปิดใช้งาน และรายการที่คุณข้ามไปจะเป็นสีทึบในบานหน้าต่าง 'รายการ' คุณสามารถแก้ไขให้รายการกลับไปเล่นได้ตามปกติโดยดับเบิลคลิกที่รายการในบานหน้าต่าง 'รายการ'