การครอบตัดรูปภาพ

ถ้าคุณไม่พอใจกับรูปภาพที่ถ่ายจากกล้อง คุณสามารถใช้ Windows Photo Gallery ครอบตัดรูปภาพเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของภาพหรือขยายส่วนประกอบบางอย่างในภาพได้

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข บนแถบเครื่องมือ

 3. คลิก ครอบตัดรูปภาพ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสัดส่วนของรูปภาพ ให้เจาะจงสัดส่วนการพิมพ์ในรายการ ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์รูปภาพให้พอดีกับขนาดของกรอบมาตรฐาน คุณสามารถคลิก กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสัดส่วนของรูปภาพ หรือ แบบดั้งเดิม ซึ่งจะคงสัดส่วนของรูปภาพต้นฉบับไว้

  • เมื่อต้องการทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้คลิกที่มุมของเฟรมการครอบตัด แล้วลาก ถ้าคุณเลือกขนาดการพิมพ์เอาไว้ เฟรมการครอบตัดจะคงสัดส่วนที่เหมาะสมของขนาดการพิมพ์นั้นไว้ในขณะที่มีการปรับขนาด ถ้าคุณคลิก กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าความยาวและความกว้างได้ตามต้องการ ถ้าคุณคลิก กำหนดเอง แต่ว่ายังคงต้องการรักษาสัดส่วนของภาพเอาไว้ ให้กดแป้น SHIFT ในขณะที่คุณลากมุมของเฟรมการครอบตัด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนองค์ประกอบของรูปภาพ ให้ลากเฟรมการครอบตัดไปรอบๆ ในรูปภาพ

  • เมื่อต้องการหมุนกรอบการครอบตัด เพื่อครอบตัดรูปภาพตามแนวตั้งหรือแนวนอน ให้คลิก หมุนเฟรม

 5. คลิก นำไปใช้