การกำหนดเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง

การจัดระเบียบเมนู 'เริ่ม' สามารถช่วยให้คุณค้นหาโปรแกรม และโฟลเดอร์ที่คุณชื่นชอบได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนต่อไปนี้บางขั้นตอนอาจใช้ไม่ได้ถ้าคุณใช้เมนู 'เริ่ม' แบบคลาสสิค

แสดงทั้งหมด

การยึดไอคอนโปรแกรมไว้กับเมนู 'เริ่ม'

ถ้าคุณใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเป็นประจำ คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังโปรแกรมนั้นได้ โดยยึดไอคอนโปรแกรมไว้กับเมนู 'เริ่ม' ไอคอนโปรแกรมที่ยึดไว้จะปรากฏอยู่บนด้านซ้ายของเมนู 'เริ่ม' เหนือเส้นแนวนอน

รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
เมนู 'เริ่ม'
 • คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมที่คุณต้องการยึดไว้กับเมนู 'เริ่ม' จากนั้นคลิก ยึดกับเมนู 'เริ่ม'

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องถอนการยึดไอคอนโปรแกรม ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม แล้วคลิก ถอนการยึดกับเมนู 'เริ่ม'

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของรายการที่ยึดไว้ ให้ลากไอคอนโปรแกรมนั้นไปยังตำแหน่งอื่นในรายการ

การเอาไอคอนโปรแกรมออกจากเมนู 'เริ่ม'

การเอาไอคอนโปรแกรมออกจากเมนู 'เริ่ม' ไม่ใช่เป็นการเอาไอคอนออกจากรายการ 'โปรแกรมทั้งหมด' หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
 2. คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกจากเมนู 'เริ่ม' จากนั้นคลิก เอาออกจากรายการนี้

เมื่อต้องการย้ายปุ่ม 'เริ่ม'

ปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ตั้งอยู่บนแถบงาน ถึงแม้คุณจะไม่สามารถเอาปุ่ม 'เริ่ม' ออกจากแถบงาน แต่คุณสามารถย้ายแถบงานได้ ซึ่งปุ่ม 'เริ่ม' จะถูกย้ายตามไปด้วย
 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ที่หน้าคำสั่ง ล็อกแถบงาน ให้คลิกที่คำสั่งเพื่อเอาเครื่องหมายออก

 2. คลิกพื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นกดปุ่มเมาส์ค้างไว้พร้อมกับลากแถบงานไปยังขอบด้านใดด้านหนึ่งของขอบเดสก์ท็อปทั้งสี่ด้าน เมื่อแถบงานไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการล็อกแถบงานให้อยู่กับที่ ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน จากนั้นคลิก ล็อกแถบงาน ให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

การล้างรายการล่าสุดออกจากเมนู 'เริ่ม'

การล้าง 'รายการล่าสุด' ไม่ใช่การลบสิ่งที่อยู่ในรายการออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
 2. คลิกขวาที่ รายการล่าสุด จากนั้นคลิก ล้างรายการตัวเลือกล่าสุด

การปรับเปลี่ยนจำนวนทางลัดของโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย

Windows แสดงทางลัดบนเมนู 'เริ่ม' ให้กับโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนทางลัดโปรแกรมที่จะแสดงได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง ในกล่อง จำนวนโปรแกรมล่าสุดที่แสดง ป้อนจำนวนโปรแกรมที่คุณต้องการให้แสดงบนเมนู 'เริ่ม' เสร็จแล้วคลิก ตกลง

การกำหนดบานหน้าต่างด้านขวาของเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มหรือเอารายการออก เช่น 'คอมพิวเตอร์' 'แผงควบคุม' และ 'รูปภาพ' ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านขวาของเมนู 'เริ่ม' คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงบางรายการให้แสดงเป็นการเชื่อมโยงหรือเมนูได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกในรายการที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของเมนู 'เริ่ม'

คุณสามารถคืนค่าเมนู 'เริ่ม' ให้กลับไปใช้การตั้งค่าดั้งเดิมซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง ให้คลิก ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง

การค้นหาโปรแกรมจากเมนู 'เริ่ม'

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์คำหรือวลีลงในกล่อง ค้นหา

การเพิ่มคำสั่ง 'เรียกใช้' ลงในเมนู 'เริ่ม'

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนู 'เริ่ม'' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนู เริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนู 'เริ่ม' แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนู 'เริ่ม' ด้วยตนเอง ให้เลื่อนดูในรายการเพื่อหากล่องกาเครื่องหมาย คำสั่ง 'เรียกใช้' แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เสร็จแล้วคลิก ตกลง