ถ้าคุณมีปัญหากับโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือรู้ว่าจะไม่ได้ใช้งานอีก คุณอาจต้องการเอาโปรแกรมรักษาหน้าจอออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มากับ Windows จะไม่สามารถเอาออกได้

  1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. คลิกที่โปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง