ถ้าคุณต้องการลดจำนวนแฟ้มที่ไม่จำเป็นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อให้มีเนื้อที่ดิสก์มากขึ้นและช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ให้ใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ซึ่งจะเป็นการลบแฟ้มชั่วคราว ลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' และเอาแฟ้มระบบต่างๆ และรายการอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วออกไป

 1. เปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้เลือกว่าคุณต้องการล้างข้อมูลแฟ้มของคุณเองเท่านั้นหรือทุกแฟ้มในคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ถ้ากล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลบนดิสก์: การเลือกไดรฟ์ ปรากฏขึ้น ให้เลือกดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิกแท็บ การล้างข้อมูลบนดิสก์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 5. เมื่อคุณเลือกแฟ้มที่ต้องการลบเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ลบแฟ้ม เพื่อยืนยันการดำเนินการ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะดำเนินการต่อเพื่อเอาแฟ้มที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

แท็บ 'ตัวเลือกเพิ่มเติม' จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกล้างข้อมูลแฟ้มของผู้ใช้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ แท็บนี้ประกอบด้วยวิธีการเพิ่มเติมสองวิธีสำหรับการเพิ่มเนื้อที่ดิสก์

 • โปรแกรมและคุณลักษณะ จะเปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ใช้แล้วได้ที่นี่ คอลัมน์ 'ขนาด' ใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' จะแสดงจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่แต่ละโปรแกรมใช้อยู่

 • การคืนค่าระบบและ Shadow Copy จะแจ้งให้คุณลบทั้งหมดยกเว้นจุดคืนค่าล่าสุดในดิสก์

  'การคืนค่าระบบ' จะใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าแฟ้มระบบของคุณไป ณ จุดเวลาก่อนหน้า ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานตามปกติ คุณสามารถประหยัดเนื้อที่ดิสก์ได้โดยการลบจุดคืนค่าก่อนหน้านี้

  ใน Windows Vista บางรุ่น จุดคืนค่าสามารถมีแฟ้มรุ่นก่อนหน้ารวมอยู่ด้วย ซึ่งเรียกกันว่า Showdow Copy และอิมเมจสำรองที่สร้างโดย Windows Complete PC Backup ข้อมูลนี้จะถูกลบด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ' ให้ค้นหาคำว่า "การคืนค่าระบบ" ในบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows