การสาธิตเรื่อง การใช้ Windows Mail

รูปภาพของม้วนภาพยนตร์

อีเมลเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ การสาธิตนี้ช่วยคุณให้เริ่ม Windows Mail ซึ่งเป็นโปรแกรมอีเมลที่มากับ Windows ได้ คุณจะได้เรียนวิธีการดูและการเรียงลำดับข้อความอีเมลในกล่องขาเข้า การสร้างและส่งข้อความใหม่ การแนบแฟ้มไปกับข้อความ และการลบข้อความที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

อ่านคำบรรยายการสาธิต

Windows Mail เป็นโปรแกรมที่มากับ Windows และมีทุกอย่างที่คุณต้องการในการส่ง รับ และจัดการกับอีเมล

ในการใช้โปรแกรม ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีที่อยู่อีเมล ทั้งสองอย่างนี้สามารถหาได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือที่มักเรียกกันว่า ISP

คุณสามารถเปิด Windows Mail ได้จากเมนู 'เริ่ม' เมื่อเริ่มใช้ครั้งแรก คุณจะต้องใส่ข้อมูลที่ได้รับจาก ISP ของคุณ

เสร็จแล้ว คุณจะเห็น กล่องขาเข้า ของคุณ กล่องขาเข้าคือที่ที่แสดงข้อความอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ

ก่อนที่จะไปดูข้อความในกล่องขาเข้า เรามาลองเขียนและส่งอีเมลดู เมื่อต้องการเริ่มเขียนข้อความใหม่ ให้คลิก สร้างจดหมาย ข้อความที่คุณส่งทุกข้อความจะต้องมีที่อยู่อีเมลของคนที่คุณจะส่งไปให้ ถ้าต้องการส่งข้อความไปให้คนมากกว่าหนึ่งคน ให้คั่นที่อยู่อีเมลแต่ละอันด้วยเครื่องหมายจุลภาค...เช่นนี้ ในบรรทัด เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับข้อความลงไป จากนั้นก็มาถึงตรงนี้ ในบริเวณเนื้อความ ให้พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเขียนลงไป

คุณยังสามารถแนบแฟ้มและรูปภาพลงในอีเมลของคุณได้ด้วยถ้าต้องการ เมื่อต้องการ แนบ เอกสารหรือรูปภาพไปกับข้อความ ให้คลิกปุ่ม "คลิปหนีบกระดาษ" แล้วเลือกแฟ้มหรือรูปภาพที่ต้องการเพิ่มลงไป ขอให้สังเกตว่าชื่อของรูปภาพจะปรากฏขึ้นที่นี่

เมื่อได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้ว คุณก็สามารถส่งข้อความนั้นได้ ถ้าต้องการให้แน่ใจว่าข้อความของคุณได้ส่งออกไปจริง คุณสามารถดูได้ที่นี่ในโฟลเดอร์ รายการที่ส่ง ของคุณ ทุกข้อความที่คุณส่งออกไปจะถูกทำสำเนาเก็บไว้ที่นี่ เผื่อว่าคุณต้องใช้ในโอกาสต่อไป

Windows Mail จะเช็คอีเมลและนำมาใส่ไว้ในกล่องขาเข้าให้คุณโดยอัตโนมัติ... แต่คุณก็สามารถเช็คข้อความใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ทุกเวลาโดยคลิกปุ่มนี้ ดูเหมือนจะมีข้อความใหม่เข้ามา

จะสังเกตเห็นว่าข้อความนี้มี 'เรื่อง' เหมือนกัน แต่จะมีตัวอักษร “RE” อยู่ด้วย ทำให้คุณทราบว่าข้อความนี้เป็นข้อความตอบกลับของอีกข้อความหนึ่ง และคลิปหนีบกระดาษนี้จะทำให้คุณทราบว่ามีแฟ้มหรือรูปภาพแนบมากับข้อความนี้ เมื่อต้องการเปิดดูข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความ ถ้าต้องการตอบกลับ ให้คลิกที่นี่

ทีนี้ลองมาดูข้อความอื่นๆ ในกล่องขาเข้าของคุณ และดูวิธีจัดการกับข้อความเหล่านั้น คุณสามารถคลิกที่หัวคอลัมน์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น จากเรื่อง หรือ ได้รับ เพื่อเรียงลำดับข้อความตามประเภทนั้น

ถ้าต้องการจัดข้อความตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้ส่ง ให้คลิกปุ่ม จาก ถ้าต้องการให้จัดเรียงข้อความตามวันที่ที่ได้รับ ให้คลิก ได้รับ ข้อความล่าสุดจะอยู่บนสุด คลิก ได้รับ อีกครั้ง ข้อความจะถูกเรียงจากเก่าสุดไปหาใหม่สุด ขอให้สังเกตว่าลูกศรนี้เปลี่ยนทิศทางไป

สุดท้าย หากต้องการลบข้อความที่ไม่ใช้แล้วออกไป ให้คลิกที่ข้อความ แล้วคลิกที่ปุ่ม ลบ ข้อความทั้งหมดที่คุณลบจะถูกย้ายมาที่โฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' ข้อความจะคงอยู่ในโฟลเดอร์นี้จนกว่าคุณจะลบข้อความออกไปอย่างถาวร

ตอนนี้ คุณก็ทราบวิธีใช้ Windows Mail เพื่อส่ง รับ และจัดการกับข้อความของคุณแล้วนะครับ (คะ)