คุณสามารถเลือกและแก้ไขรูปภาพแต่ละรูปได้จากไลบรารีรูปภาพ

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คุณจะเปลี่ยนแปลงแฟ้มรูปภาพต้นฉบับดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่ลักษณะของการแสดงรูปภาพใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการหมุน คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ให้คลิก หมุน ถ้าคุณคลิกรูปภาพมากกว่าหนึ่งครั้ง รูปภาพดังกล่าวจะหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกาทุกครั้งที่คุณคลิก หมุน

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ ให้คลิก พิมพ์

เมื่อต้องการแก้ไขตาแดง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขตาแดง ให้คลิก แต่งภาพ คลิก ตาแดง แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการปรับความคมชัด

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการปรับความคมชัด ให้คลิก แต่งภาพ คลิก ความคมชัด แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ ให้คลิก แต่งภาพ แล้วคลิก ครอบตัด

 4. คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อปรับตำแหน่ง ขนาด และการวางแนวของการครอบตัด

 5. เมื่อคุณปรับการครอบตัดเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

เมื่อต้องการลบรูปภาพออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก ลบ

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบรูปภาพดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการขยายรูปภาพ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการขยาย

 3. กด ENTER แล้วกด ENTER อีกครั้ง

  ในขณะที่คุณกำลังดูการนำเสนอภาพนิ่งจะไม่สามารถขยายได้ ถ้าคุณต้องการกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งด้วยตนเอง ให้ดูที่ การเล่นวิดีโอและการดูรูปภาพ

 4. กด BACKSPACE เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพในขณะที่กำลังดูการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. ค้นหาตำแหน่งและคลิกที่รูปภาพในไลบรารีรูปภาพเพื่อให้รูปภาพปรากฏเต็มหน้าจอ

 3. เมื่อรูปภาพดังกล่าวปรากฏเต็มหน้าจอ ให้คลิกขวา แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพตามที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเล่นการนำเสนอภาพนิ่งต่อ ให้คลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง