ถ้าโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตอบสนอง Windows จะพยายามหาปัญหาและแก้ไขโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการรอ คุณสามารถจบการทำงานของโปรแกรมด้วยตัวคุณเองได้โดยใช้ 'ตัวจัดการงาน'

การใช้ 'ตัวจัดการงาน' จบการทำงานของโปรแกรมด้วยตัวคุณเองอาจจะเร็วกว่าการรอ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายไป ถ้าคุณมีงานสำคัญที่คุณต้องเก็บไว้ ให้รอสักสองสามนาทีและปล่อยให้ Windows พยายามหาทางแก้ไขปัญหาก่อน

  1. เปิด 'ตัวจัดการงาน' โดยการคลิกขวาที่แถบงานแล้วคลิก ตัวจัดการงาน

  2. คลิกแท็บ โปรแกรมประยุกต์ คลิกโปรแกรมที่ไม่ตอบสนอง แล้วคลิก จบการทำงาน