การค้นหาและการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณพบปัญหาในขณะติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือถ้าคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์แล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ คุณอาจต้องติดตั้งหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อให้โปรแกรมทำงานเข้ากันได้กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้

โปรแกรมควบคุมบางอย่างที่มาพร้อมกับ Windows สามารถใช้งานได้ผ่าน Windows Update หรือมีการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านขั้นตอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์และพร้อมที่จะติดตั้ง ในกรณีอื่น คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยใช้ซีดีหรือดีวีดีที่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ให้มา เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับการใช้โฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์' ถ้าโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการไม่ได้เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือถ้าคุณไม่มีซีดีหรือดีวีดี ให้ลองค้นหาเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งจากเว็บไซต์ได้หรือไม่

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการติดตั้งหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้โฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์'

  1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการโปรแกรมควบคุมใหม่ คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  4. คลิก สร้างโปรแกรมควบคุม แล้วทำตามขั้นตอนใน เพิ่มตัวช่วยสร้างโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ อันดับแรกให้ดูว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใดอยู่ แล้วค้นหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้

  1. เปิด 'ข้อมูลระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก ข้อมูลระบบ

  2. คลิก สรุปข้อมูลระบบ แล้วทบทวน ชื่อ OS และ ประเภทของระบบ เพื่อค้นหาว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นใด

  3. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับ Windows รุ่นของคุณ

  4. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม