การค้นหารูปภาพจากวันที่

กล้องดิจิทัลของคุณสร้างป้ายชื่อรูปภาพตามวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพ รูปภาพอื่นๆ เช่น รูปภาพที่สแกนจากภาพพิมพ์หรือภาพนิ่ง มักจะมีวันที่ที่สแกนหรือสร้างรูปภาพขึ้น คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการค้นหารูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ที่ใต้หัวข้อ วันที่ถ่าย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูรูปภาพทั้งหมดที่ถ่ายไว้ภายในปีหนึ่งปีใด ใหัคลิกปีนั้นในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

  • เมื่อต้องการลดตัวเลือกให้แคบลงมาเป็นรูปภาพที่ถ่ายภายในเดือนหนึ่งเดือนใด ให้คลิกปีและเดือน

  • เมื่อต้องการลดตัวเลือกให้แคบลงมาเป็นรูปภาพที่ถ่ายในวันหนึ่งวันใด ให้คลิกเดือนและวันที่

   รูปภาพของบานหน้าต่างการนำทางที่แสดงวันที่
   การแสดงวันที่ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

รูปภาพที่ถ่ายไว้ในช่วงเวลาที่เลือกจะปรากฏขึ้นใน Photo Gallery

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถใช้กล่องค้นหาในการปรับให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยการค้นหาข้อมูล เช่น ชื่อแฟ้ม และการจัดอันดับ เพื่อให้การค้นหารูปภาพในช่วงเวลานี้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างข้อมูลด้วยตนเองที่เรียกว่า แท็ก และติดข้อมูลนั้นไว้กับรูปภาพของคุณเพื่อปรับปรุงวิธีการค้นหาและจัดระเบียบรูปภาพของคุณ