การจัดรูปแบบฟลอปปีดิสก์

ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะบันทึกข้อมูลลงในฟลอปปีดิสก์เปล่า คุณต้องจัดรูปแบบดิสก์ก่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดรูปแบบดิสก์ที่ใช้ก่อนหน้าเพื่อลบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดบนดิสก์ออกไปได้ด้วย

 1. ใส่ฟลอปปีดิสก์ลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์

 2. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. คลิกขวาที่ ไดรฟ์ของแผ่นดิสก์ แล้วคลิก ฟอร์แมต ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  บันทึกย่อ

  • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายรายไม่ให้ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อีกต่อไป ถ้าคุณไม่พบฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์อยู่ในรายการในโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์อยู่จริงหรือไม่ ถ้าคุณมีคำถาม ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์แมตแผ่นดิสก์ขนาด 3½ คุณสามารถปรับการตั้งค่าใดๆ ต่อไปนี้

  • พิมพ์ชื่อไดรฟ์ข้อมูลที่เป็นทางเลือกลงในกล่อง ป้ายชื่อไดรฟ์ข้อมูล ชื่อไดรฟ์ข้อมูลเป็นชื่อของดิสก์และสามารถมีอักขระทั้งหมดได้ไม่เกิน 11 ตัว โดยเป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟอร์แมตด่วน ถ้าคุณต้องการเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการจัดรูปแบบโดยข้ามการตรวจสอบความเสียหายของดิสก์

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างดิสก์เริ่มระบบ MS‑DOS ถ้าคุณต้องการสร้างดิสก์ที่สามารถใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ได้

 5. คลิก เริ่ม เพื่อจัดรูปแบบฟลอปปีดิสก์

คำเตือน

 • การจัดรูปแบบฟลอปปีดิสก์จะลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในดิสก์ออก