Windows Media Player มีอินเทอร์เฟซที่สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เพื่อให้คุณเล่นแฟ้มสื่อดิจิทัล จัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัล เขียน ซีดีเพลงโปรดริพ เพลงจากซีดี ทำข้อมูลให้ตรงกัน สำหรับแฟ้มสื่อดิจิทัลไปยังเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา และซื้อเนื้อหาสื่อดิจิทัลจากร้านค้าออนไลน์

เริ่ม Windows Media Player

ในการเริ่ม Windows Media Player ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด และคลิก Windows Media Player

การใช้แท็บเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น

แท็บต่างๆ บนแถบงานของโปรแกรมเล่นช่วยให้คุณเลือกใช้งานที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

รูปภาพของแท็บต่างๆ บนแถบงานโปรแกรมเล่น
แถบงานของโปรแกรมเล่น

เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน ให้คลิกแท็บที่สัมพันธ์กับงานที่คุณต้องการทำ ลูกศรที่ปรากฏใต้แท็บแต่ละแท็บจะช่วยให้เข้าถึงตัวเลือกและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของแฟ้มที่กำลังริพได้อย่างง่ายดายโดยการคลิกลูกศรใต้แท็บ ริพ

รูปภาพของเมนู 'ตัวเลือกการริพ'
เมนู 'ตัวเลือกการริพ'

เมื่อคุณสลับระหว่างแท็บและมุมมองต่างๆ ในโปรแกรมเล่น คุณสามารถใช้ปุ่ม ย้อนกลับ และ ไปข้างหน้า ที่อยู่ทางซ้ายของแถบงานเพื่อย้อนกลับแต่ละขั้นตอนได้

รูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า'
ปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า'

คลิกที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อค้นหาเกี่ยวกับงานที่คุณสามารถทำได้กับแต่ละแท็บ

แสดงทั้งหมด

ไลบรารี

แท็บ ไลบรารี คือจุดที่คุณสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัลของคุณ ใช้แถบที่อยู่เพื่อสลับประเภท เช่น เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ แล้วเลือกมุมมองของประเภทนั้นใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ตัวอย่างเช่น สลับไปยังประเภท 'เพลง' และใน 'บานหน้าต่างนำทาง' คลิก ประเภท เพื่อดูเพลงทั้งหมดของคุณที่จัดระเบียบตามประเภท คุณสามารถลากรายการจากบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ' เพื่อสร้างรายการที่จะเล่นที่คุณต้องการเล่น เขียนหรือทำข้อมูลให้ตรงกัน

รูปภาพของพื้นที่ไลบรารี
พื้นที่ไลบรารี

ใช้แท็บนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

การริพ

ใช้แท็บ ริพ เมื่อคุณต้องการริพหรือคัดลอกเพลงจากซีดีของคุณ การริพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของโปรแกรมเล่น ใช้แท็บนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

รูปภาพความคืบหน้าการริพ
การริพซีดีเพลง

การเขียน

หากคุณต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับเพลงที่ฟัง หรือต้องการฟังเพลงที่หลากหลายเมื่อไม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเขียนซีดีรวมเพลงไว้สำหรับฟังได้ คุณสามารถเขียนซีดีเพลงด้วยโปรแกรมเล่น และเล่นด้วยเครื่องเล่นซีดีมาตรฐานทั่วไปได้ ใช้แท็บ เขียน เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

รูปภาพความคืบหน้าการเขียน
การเขียนแผ่นซีดี

การทำข้อมูลให้ตรงกัน

คุณสามารถใช้โปรแกรมเล่นในการทำข้อมูลเพลง วิดีโอ และรูปภาพให้ตรงกันกับอุปกรณ์แบบพกพาได้หลายแบบ รวมถึงเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา การ์ดหน่วยเก็บ และ Portable Media Center เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมเล่นจะเลือกวิธีการทำข้อมูลให้ตรงกัน (แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถทำข้อมูลแฟ้มหรือรายการที่จะเล่นในไลบรารีให้ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ ใช้แท็บนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

การสร้างรายการด้วยบานหน้าต่าง 'รายการ'

งานหลายอย่างที่คุณทำในโปรแกรมเล่น เช่น การเขียนเพลงลงซีดี ทำให้คุณต้องสร้างรายการ โปรแกรมเล่นรุ่นนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการได้ง่ายขึ้น โดยการใช้บานหน้าต่าง 'รายการ' ที่อยู่ทางขวาของโปรแกรมเล่น

รูปภาพของบานหน้าต่าง 'รายการ'
บานหน้าต่าง 'รายการ'
หากบานหน้าต่าง 'รายการ' ไม่ปรากฏในไลบรารี ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'รายการ'รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่าง 'แสดงรายการ' ที่อยู่ใกล้กับกล่องค้นหา (หากบานหน้าต่าง 'รายการ' ไม่ปรากฏใน 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิก บานหน้าต่าง 'แสดงรายการ') คุณมีหลายตัวเลือกในการย้ายรายการไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ'
  • ลากรายการ เช่น เพลงหรืออัลบั้มจากบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ของไลบรารีของโปรแกรมเล่นหรือจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ'

  • คลิกขวาที่รายการในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' แล้วคลิก เพิ่มลงใน "รายการที่จะเล่นที่ไม่มีชื่อ"

  • คลิกขวาที่แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก เพิ่มลงในรายการของ Windows Media Player

ใช้ 'รายการแนะนำสื่อ' เพื่อค้นหาเพลงและวิดีโอ

แท็บขวาสุดบนแถบงานของโปรแกรมเล่นช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อบริการสื่อต่างๆ ในร้านค้าออนไลน์ได้ แท็บนี้ยังเป็นหน้าหลักไปสู่ 'รายการแนะนำสื่อ': เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโปรแกรมเล่น 'รายการแนะนำสื่อ' มีการเชื่อมโยงไปสู่แฟ้มสื่อและให้คำแนะนำหากคุณกำลังหาค้นหาเนื้อหาอยู่ ในการสลับไปยัง'รายการแนะนำสื่อ' ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างแท็บ ร้านค้าออนไลน์ (ชื่อของแท็บนี้จะเปลี่ยนเรื่อยๆ ตามร้านค้าออนไลน์หรือบริการที่เข้าชมในขณะนั้น) แล้วคลิก 'รายการแนะนำสื่อ'

รูปภาพของแท็บ 'แนะนำสื่อ'
แท็บ 'รายการแนะนำสื่อ'

ฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ตจากรอบโลก

สถานีวิทยุมากมายมีการออกอากาศข้อมูลเสียงต่อเนื่องแบบออนไลน์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังมีสถานีที่ออกอากาศเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่นำเสนอเนื้อหามากมายตั้งแต่เพลงจนกระทั่งถึงข่าวสาร หากต้องการฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ต ให้ไปที่ 'รายการแนะนำสื่อ' และคลิกการเชื่อมโยง วิทยุทางอินเทอร์เน็ต

รูปภาพของคุณลักษณะการค้นหาวิทยุทางอินเทอร์เน็ต
คุณลักษณะการค้นหาวิทยุทางอินเทอร์เน็ต

สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วน

ถ้าคุณต้องการฟังเพลงหรือดูวิดีโอ แต่ไม่ต้องการทำให้เดสก์ท็อปของคุณแน่นขึ้นเพราะมีหน้าต่างเพิ่ม คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วนของ Windows Media Player โหมดโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วนช่วยให้คุณสามารถย่อโปรแกรมเล่นไปไว้ที่แถบงานของ Windows ในขณะที่ยังคงสามารถเข้าถึงตัวควบคุมการเล่นและดูการแสดงภาพประกอบเพลงและข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่กำลังเล่นอยู่ได้

รูปภาพของโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วน
โปรแกรมเล่นแบบย่อส่วนของ Windows Media Player

การเปิดใช้งานโหมดโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วน

  • คลิกขวาที่แถบงาน ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก Windows Media Player

    วิธีการนี้เป็นการเปิดใช้งานคุณลักษณะและดำเนินการครั้งเดียวเท่านั้น เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจาก Windows Media Player เพื่อแสดงว่ามีการเปิดใช้งานโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วน เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดโปรแกรมเล่นแบบย่อส่วนในครั้งหน้า คุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม ย่อเล็กสุด ในโปรแกรมเล่น