การเริ่มต้นใช้งาน Windows Movie Maker

Windows Movie Maker เป็นคุณลักษณะของ Windows Vista ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ของครอบครัวและการนำเสนอภาพนิ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมทั้งชื่อเรื่อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ ดนตรี หรือแม้กระทั่งคำบรรยายภาพแบบมืออาชีพ และเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ Windows Movie Maker เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ

ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่สำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล หรือเพิ่งหัดใช้งาน Windows Movie Maker ขอให้อ่านคำแนะนำสำหรับเครื่องมือต่างๆ ที่คุณจะได้ใช้ใน Windows Movie Maker และการเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือของ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker จะแบ่งออกเป็นสามพื้นที่หลักคือ บานหน้าต่าง กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา และหน้าจอแสดงตัวอย่าง

รูปภาพของ Windows Movie Maker
พื้นที่หลักของ Windows Movie Maker
แสดงทั้งหมด

เกี่ยวกับบานหน้าต่าง

Windows Movie Maker ประกอบด้วยบานหน้าต่างที่แตกต่างกันจำนวนมากให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะการทำงานแต่ละประเภท

 • บานหน้าต่าง "งาน" จะแสดงรายการงานทั่วไปที่คุณอาจต้องทำเมื่อสร้างภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วยการนำเข้าแฟ้ม การตัดต่อและการเผยแพร่ภาพยนตร์

 • บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' จะแสดงโฟลเดอร์คอลเลกชันซึ่งมีคลิปอยู่ โฟลเดอร์คอลเลกชันจะปรากฏทางซ้ายของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' และคลิปในโฟลเดอร์คอลเลกชันที่เลือกไว้จะปรากฏทางขวาของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' รูปภาพต่อไปนี้แสดงบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'

  รูปภาพของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'
  บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'
 • บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' จะแสดงคลิป ลักษณะพิเศษ หรือช่วงการเปลี่ยนภาพที่คุณทำงานอยู่ในขณะสร้างภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงรูปขนาดย่อหรือรายละเอียดได้

  คุณสามารถลากคลิป ช่วงการเปลี่ยนภาพ หรือลักษณะพิเศษจากบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' หรือคอลเลกชันจากบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' ไปยังกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาสำหรับโครงการปัจจุบันของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากคลิปต่างๆ ไปเล่นที่หน้าจอแสดงตัวอย่างได้ด้วย หากคุณเปลี่ยนแปลงคลิป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อโครงการปัจจุบันเท่านั้น แต่จะไม่มีผลกับแฟ้มต้นฉบับ

เกี่ยวกับกระดานเรื่องราวและเส้นเวลา

พื้นที่ที่คุณสร้างและแก้ไขโครงการจะแสดงเป็นสองมุมมองคือ กระดานเรื่องราวและเส้นเวลา คุณสามารถสลับระหว่างสองมุมมองดังกล่าวได้เมื่อสร้างภาพยนตร์

 • กระดานเรื่องราว. กระดานเรื่องราวเป็นมุมมองเริ่มต้นใน Windows Movie Maker คุณสามารถใช้กระดานเรื่องราวเพื่อดูลำดับหรือการจัดลำดับของคลิปต่างๆ ในโครงการของคุณและสามารถจัดเรียงใหม่ได้ง่าย หากจำเป็น มุมมองดังกล่าวทำให้คุณเห็นช่วงการเปลี่ยนภาพของวิดีโอหรือลักษณะพิเศษของวิดีโอที่คุณเพิ่มเข้าไปได้ คลิปเสียงที่คุณเพิ่มลงในโครงการจะไม่แสดงบนกระดานเรื่องราว แต่คุณสามารถดูได้ในมุมมองเส้นเวลา รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองกระดานเรื่องราวใน Windows Movie Maker

  รูปภาพของมุมมองกระดานเรื่องราว
  มุมมองกระดานเรื่องราว
 • เส้นเวลา. มุมมองเส้นเวลาเป็นมุมมองที่แสดงรายละเอียดของโครงการภาพยนตร์ของคุณและทำให้คุณแก้ไขภาพยนต์ได้ปราณีตขึ้น การใช้มุมมองเส้นเวลาทำให้คุณสามารถตัดแต่งคลิปวิดีโอ ปรับระยะเวลาของช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างคลิป และดูแทร็กเสียงได้ คุณสามารถใช้เส้นเวลาในการตรวจทานหรือแก้ไขการกำหนดเวลาคลิปในโครงการของคุณ ใช้ปุ่มเส้นเวลาในการสลับไปยังมุมมองกระดานเรื่องราว ย่อหรือขยายรายละเอียดของโครงการ บรรยายเส้นเวลา หรือปรับระดับเสียง รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองเส้นเวลาใน Windows Movie Maker

  รูปภาพของมุมมองเส้นเวลา
  มุมมองเส้นเวลา

เกี่ยวกับหน้าจอแสดงตัวอย่าง

หน้าจอแสดงตัวอย่างช่วยให้คุณสามารถดูคลิปแต่ละรายการหรือทั้งโครงการได้ ด้วยหน้าจอแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการก่อนที่จะเผยแพร่เป็นภาพยนตร์ได้ คุณสามารถใช้ปุ่มใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเล่นคลิปหรือหยุดชั่วคราว หรือเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือกรอกลับคลิปทีละเฟรม ปุ่ม "แยก" ทำให้คุณแยกคลิปออกเป็นสองส่วน ณ จุดที่แสดงในหน้าจอแสดงตัวอย่าง

คุณสามารถกำหนดให้หน้าจอแสดงตัวอย่างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ โดยการคลิก มุมมอง ชี้ไปที่ ขนาดหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกขนาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากหน้าต่างเพื่อทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ด้วย