คอมพิวเตอร์ของคุณจะมีข้อมูลล่าสุดเมื่อคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows และโปรแกรมของคุณแล้ว เมื่อต้องการตรวจดูการปรับปรุง Windows ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงแล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการตรวจดูการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิต

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการดูวิธีการรับการปรับปรุงล่าสุดสำหรับWindows และโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft ในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ) ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update หากคุณใช้ Microsoft Update ซึ่งทำงานกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ WindowsWindows Update ใน 'แผงควบคุม' จะเปิดและแสดงสถานะการปรับปรุงของคุณโดยอัตโนมัติ

  • โปรแกรมบางโปรแกรมเช่น โปรแกรมตรวจสอบอย่าง โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และสปายแวร์ จะมีการเชื่อมโยงเพื่อตรวจดูการปรับปรุงอยู่ภายในโปรแกรมอยู่แล้ว ผู้จัดพิมพ์ซอฟต์แวร์บางบริษัทจะเสนอบริการสมัครสมาชิกและสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการปรับปรุงใหม่ที่พร้อมใช้งาน จึงเป็นการดีหากคุณตรวจดูการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงตรวจดูโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้บ่อย