การนำเข้าข้อความจากโปรแกรมอีเมลอื่นๆ มาใช้ใน Windows Mail

คุณสามารถสลับไปยัง Windows Mail จากโปรแกรมอีเมลที่คุณมีอยู่ได้โดยไม่สูญเสียการเข้าถึงข้อความอีเมลที่มีอยู่ Windows Mail สามารถนำเข้าข้อความจากโปรแกรมอีเมลที่ได้รับความนิยมหลากหลายโปรแกรม เช่น Eudora และ Netscape Communicator เช่นเดียวกับจาก Microsoft Exchange และ Microsoft Outlook

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู แฟ้ม ชี้ไปที่ นำเข้า แล้วคลิก ข้อความ

  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อนำเข้าข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows รุ่นก่อนหน้า โปรดระลึกไว้ว่า Windows Mail จะนำเข้าข้อความจาก Outlook Express โดยอัตโนมัติ Windows Mail จะแทนที่ Outlook Express ใน Windows รุ่นนี้

  • เมื่อคุณนำเข้าข้อความ Windows Mail จะไม่นำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก บัญชี แล้วคลิก นำเข้า