ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับดัชนี

แสดงทั้งหมด

ดัชนีคืออะไร

ดัชนีใน Windows จะช่วยคุณติดตามแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นเดียวกับที่ดัชนีในหนังสือช่วยคุณติดตามเนื้อหา ดัชนีจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม ซึ่งได้แก่ ชื่อแฟ้ม วันที่ปรับเปลี่ยน และคุณสมบัติ เช่น ผู้สร้าง แท็ก และการจัดอันดับ คุณจะไม่เคยเห็นดัชนี แต่ Windows จะใช้ดัชนีเพื่อทำการค้นหาแฟ้มที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ดัชนีจะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด

จุดประสงค์ของการใช้ดัชนีคือเพื่อให้สามารถค้นหาแฟ้มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องมองหาชื่อแฟ้มหรือคุณสมบัติแฟ้มจากทั้งฮาร์ดดิสก์Windows จะสแกนดัชนี ซึ่งช่วยให้ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ปรากฏขึ้นโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการค้นหาโดยไม่ใช้ดัชนี

แฟ้มใดบ้างที่มีการทำดัชนี

ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีการทำดัชนีไว้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการทำดัชนี ได้แก่ แฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ (เช่น เอกสาร รูปภาพ เพลง และวิดีโอ) รวมถึงอีเมลและแฟ้มออฟไลน์ แฟ้มที่ไม่มีการทำดัชนี ได้แก่ แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มระบบ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีแฟ้มดังกล่าวจะไม่มีการทำดัชนี เนื่องจากคุณแทบจะไม่ต้องค้นหาแฟ้มเหล่านั้น ดังนั้นการไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวไว้ในดัชนีจึงทำให้ค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีตำแหน่งที่ตั้งใดอยู่ในดัชนี

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้งที่มีการทำดัชนีไว้ ให้ทำดังนี้

 • เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

  ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการทำดัชนีจะปรากฏในรายการ ทำดัชนีตำแหน่งเหล่านี้

ฉันจะเพิ่มแฟ้มหรือตำแหน่งที่ตั้งใหม่ลงในดัชนีได้อย่างไร

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในรายการ เปลี่ยนตำแหน่งที่เลือก แล้วคลิก ตกลง

  หากคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณในรายการ เปลี่ยนตำแหน่งที่เลือก ให้คลิก แสดงตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง แต่ไม่ใช่โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้ขยายโฟลเดอร์นั้น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการทำดัชนี โฟลเดอร์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ในคอลัมน์ คัดออก ของรายการ ข้อมูลสรุปของตำแหน่งที่เลือก

ฉันสามารถทำดัชนีทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อให้การค้นหาทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็วได้หรือไม่

คุณไม่ควรทำเช่นนั้น เพราะถ้าคุณทำดัชนีที่มีขนาดใหญ่เกินไป หรือถ้าคุณรวมตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มระบบ เช่น โฟลเดอร์ที่เรียกว่า 'แฟ้มโปรแกรม' การค้นหาที่คุณทำเป็นประจำจะทำงานช้าลง เนื่องจากดัชนีจะทำงานได้ไม่ดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณเพิ่มโฟลเดอร์ลงในดัชนีที่มีแฟ้มส่วนบุคคลของคุณอยู่เท่านั้น

ฉันจะเอาตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ค่อยใช้งานออกจากดัชนีได้อย่างไร

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการเอาตำแหน่งที่ตั้งออก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายในรายการ เปลี่ยนตำแหน่งที่เลือก แล้วคลิก ตกลง

เมื่อฉันทำการค้นหา จะมีการค้นหาทั้งดัชนีทุกครั้งหรือไม่

โดยปกติจะเป็นเช่นนั้น ตามค่าเริ่มต้น การค้นหาในโฟลเดอร์ 'ค้นหา' จะดำเนินการโดยใช้ดัชนี แต่ก็สามารถค้นหาโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ได้ด้วย

ฉันจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หรือโฟลเดอร์ที่เก็บดัชนีไว้ได้อย่างไร

้ถ้าคุณเพิ่มฮาร์ดดิสก์ที่เร็วขึ้นลงในคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องย้ายดัชนีไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยทำดังนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก เลือกใหม่ แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับดัชนีของคุณ

ฉันต้องการค้นหาแฟ้มชนิดที่ไม่มีการทำดัชนีไว้ ฉันจะเพิ่มแฟ้มชนิดใดๆ ลงในดัชนีได้อย่างไร

ถ้าคุณใช้ชนิดแฟ้มที่ไม่ค่อยพบกันทั่วไปซึ่งดัชนีไม่รู้จัก คุณสามารถเพิ่มแฟ้มชนิดดังกล่าวลงในดัชนีได้ด้วยตัวเอง โดยทำดังนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ ชนิดแฟ้ม

 4. ป้อนชนิดแฟ้มลงในกล่องข้อความ แล้วคลิก เพิ่มส่วนขยายใหม่

 5. คลิก ทำดัชนีคุณสมบัตเท่านั้น หรือ ทำดัชนีคุณสมบัติและเนื้อหาของแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง

ฉันควรสร้างดัชนีใหม่เมื่อใด

ดัชนีของคุณไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม ถ้าดัชนีมีปัญหาในการค้นหาแฟ้มที่คุณทราบว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการทำดัชนีไว้ คุณอาจต้องสร้างดัชนีใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจึงควรหลีกเลี่ยงขั้นตอนนี้ ยกเว้นว่าคุณจะมีเวลามากพอ (หลายชั่วโมง) ในการทำดัชนีเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก่อน เมื่อต้องการสร้างดัชนีใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง คลิกแท็บ การตั้งค่าดัชนี แล้วคลิก สร้างใหม่ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ฉันจะเริ่มบริการ Windows Search ใหม่ได้อย่างไร

 1. เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ

 2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ บริการ ภายใต้ ชื่อ ให้คลิกสองครั้งที่ Windows Search

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของ Windows Search ให้คลิก หยุด คลิก เริ่ม แล้วคลิก ตกลง

เหตุใดฉันจึงต้องเปิดใช้ BitLocker หรือโซลูชันการเข้ารหัสลับไดรฟ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ก่อนที่จะทำดัชนีแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มแฟ้มที่เข้ารหัสลับลงในดัชนีและคุณไม่ได้ใช้โซลูชันการเข้ารหัสลับแบบเต็มรูปแบบอยู่สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของดัชนี ข้อมูลที่เข้ารหัสลับจากแฟ้มของคุณ—ตัวอย่างเช่น ข้อความจากเอกสาร Microsoft Word —จะถูกเพิ่มลงในดัชนีนั้น ดัชนีจะถูกซ่อนไว้เพื่อไม่ให้อ่านได้ง่ายในกรณีที่มีผู้พยายามเปิดแฟ้มดัชนี แต่ดัชนีจะไม่มีการเข้ารหัสลับข้อมูลที่เข้มงวด ถ้ามีผู้ใช้บางคนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้เหล่านั้นจะสามารถแยกข้อมูลของคุณออกจากดัชนีนั้นได้ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งของดัชนีจึงควรมีการเข้ารหัสลับไว้เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลของคุณที่มีการทำดัชนีไว้

ฉันจะค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของดัชนีได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการค้นหาและทำดรรชนี' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา และคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของดัชนีจะแสดงรายการอยู่ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของดัชนี