การแทรกอักขระพิเศษลงในเอกสาร (โค้ด ASCII)

อักขระพิเศษเป็นอักขระที่ไม่สามารถพบได้บนแป้นพิมพ์ของคุณ อักขระเหล่านี้รวมถึงสัญลักษณ์ สัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์ และอักขระจากภาษาอื่นๆ คุณสามารถใส่อักขระพิเศษลงในเอกสารของคุณโดยการใช้ 'ผังแสดงชุดอักขระ'

  1. เปิด 'ผังอักขระ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก ผังแสดงชุดอักขระ

  2. ในรายการ แบบอักษร ให้พิมพ์หรือเลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  3. คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการแทรกลงในเอกสาร

  4. คลิก เลือก แล้วคลิก คัดลอก

  5. เปิดเอกสารของคุณ แล้ววางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้อักขระพิเศษปรากฏ

  6. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณทราบค่าแป้นพิมพ์ของอักขระพิเศษที่คุณต้องการแทรก คุณสามารถแทรกอักขระพิเศษลงในเอกสารของคุณได้โดยตรงโดยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ โดยเปิดเอกสาร แล้ววางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้อักขระพิเศษปรากฏ ให้เปิด NUM LOCK ไว้ แล้วกดแป้น ALT ค้างไว้ จากนั้นกดแป้นบนแป้นพิมพ์ตัวเลขที่ทำหน้าที่แทนค่าแป้นพิมพ์ของอักขระที่คุณต้องการป้อน หลังจากพิมพ์เสร็จ ให้ปล่อยแป้น ALT Windows จะสร้างอักขระที่ท่านระบุ

  • ถ้าต้องการหาค่าแป้นพิมพ์ (โค้ด ASCII ) สำหรับอักขระพิเศษ ให้เปิด 'ผังแสดงชุดอักขระ' แล้วคลิกอักขระที่คุณต้องการแทรก ถ้าอักขระมีค่าแป้นพิมพ์ ค่าดังกล่าวจะปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง 'ผังแสดงชุดอักขระ'