การ์ดเสียง ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเล่นเพลงและเสียงต่างๆ ผ่านลำโพงได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แทบทั้งหมดจะมาพร้อมกับการ์ดเสียงที่มีอยู่แล้วภายใน อย่างไรก็ตาม ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้งการ์ดเสียงไว้ หรือถ้าคุณต้องการปรับรุ่นความสามารถในการเล่นเสียงหรือการบันทึกของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องติดตั้งการ์ดเสียง

การ์ดเสียงมีสามชนิดด้วยกันคือ การ์ดเสียงที่มีอยู่แล้วภายในแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ และการ์ดเสียงภายในและภายนอก บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่การติดตั้งการ์ดเสียงภายใน ซึ่งใส่กับช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถเอาการ์ดเสียงของแผงวงจรหลักออกได้ แม้ว่าโดยทั่วไปคุณจะสามารถติดตั้งการ์ดเสียงภายในหรือภายนอก และปิดใช้งานการ์ดเสียงของแผงวงจรหลักได้ก็ตาม โดยทั่วไปการ์ดเสียงภายนอกจะเชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ Universal Serial Bus (USB) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งการ์ดเสียงภายนอกและอุปกรณ์ USB อื่นๆ ให้ดูที่ การติดตั้งอุปกรณ์ USB

ก่อนที่จะติดตั้งการ์ดเสียง ควรตรวจสอบว่าได้ศึกษาเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้ว แนวทางที่ปรากฏอยู่ที่นี่เป็นข้อมูลโดยทั่วไป และเอกสารประกอบการ์ดเสียงอาจมีข้อมูลสำคัญสำหรับการติดตั้งการ์ดเสียงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ศึกษาเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าการเปิดคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการรับประกันของคอมพิวเตอร์หรือไม่

ก่อนที่จะติดตั้งการ์ดเสียง คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • การ์ดเสียงที่คุณต้องการติดตั้ง

 • ไขควง Phillips สำหรับเปิดคอมพิวเตอร์ ถ้าจำเป็น

 • ซีดี ดีวีดี หรือสื่้อที่ให้มาพร้อมกับการ์ดเสียง (ถ้ามี) ซึ่งจะมี โปรแกรมควบคุม และโปรแกรมอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดเคสคอมพิวเตอร์

 1. ให้ปิดคอมพิวเตอร์และถอดสายออกจากแหล่งจ่ายไฟ สิ่งสำคัญมากก็คือ เมื่อติดตั้งการ์ดในคอมพิวเตอร์ที่ต่อสายอยู่อาจทำให้การ์ดและคอมพิวตอร์เสียหาย และอาจทำให้คุณช็อคได้เช่นกัน

 2. เปิดเคสคอมพิวเตอร์ ดูที่ฝาครอบคอมพิวเตอร์ (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านหลัง) เพื่อหาสกรูหรือตัวยึดที่จะถอด โดยทั่วไปเอกสารประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเคส

 3. เมื่อเปิดเคสคอมพิวเตอร์ ให้ต่อสายดินโดยการสัมผัสแหล่งจ่ายไฟ (ตัวเรือนโลหะที่ล้อมรอบเต้ารับซึ่งสายไฟเสียบอยู่) ซึ่งจะช่วยป้องกันการ์ดใหม่และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จากไฟฟ้าสถิต

เมื่อต้องการเอาการ์ดเสียงที่มีอยู่ออก

ถ้าคุณมีการ์ดเสียงภายใน คุณควรเอาการ์ดออกก่อนที่จะติดตั้งการ์ดใหม่ ถ้าการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วภายในแผงวงจรหลัก คุณสามารถดำเนินการต่อใน "เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเสียงใหม่"

 1. ค้นหาการ์ดเสียงของคุณ ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าการ์ดใดเป็นการ์ดเสียง ให้ดูตามสายไฟจากลำโพงไปทางด้านหลังของการ์ด แล้วบันทึกว่าช่องเสียบใดที่การ์ดติดตั้งอยู่

 2. ถอดสายลำโพงและไมโครโฟนออกจากด้านหลังของการ์ดเสียง

 3. ถ้ามีสายเคเบิลภายในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อการ์ดเสียงกับซีดีรอมไดรฟ์ ให้ถอดสายออก คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จำนวนมากไม่มีสายเคเบิลนี้ ถ้าไม่มีสายเคเบิลอยู่ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

 4. เอาสกรูที่ยึดการ์ดเสียงออก

 5. ค่อยๆ ดึงการ์ดเสียงออกจากช่องเสียบตรงๆ ระวังอย่าบิดหรืองอการ์ดเมื่อคุณเอาออก

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องดึงการ์ดขึ้นลงเบาๆ หนึ่งถึงสองครั้งเพื่อให้หลวม แม้ว่าคุณจะทิ้งการ์ดเสียงอันเก่าไป แต่ควรใช้ความระมัดระวังขณะเอาการ์ดออกเพราะอาจทำให้แผงวงจรหลักเสียหายได้ ถ้าการ์ดดูเหมือนยังติดอยู่ ให้ใช้เวลาอีกสองสามนาทีเพื่อดึงออกอย่างเบาๆ มากกว่าที่จะดึงออกรวดเร็วเกินไปและทำให้แผงวงจรหลักชำรุดเสียหาย

 6. ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการ์ดเสียงใหม่ ให้ติดตั้งฝาครอบช่องเสียบถ้ามี แล้วใส่สกรูกลับเข้าที่เดิม จากนั้นให้ปิดเคสคอมพิวเตอร์ แล้วใส่สกรูที่ถอดออกเมื่อเปิดเคสกลับเข้าที่เดิม

เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเสียงใหม่

 1. ค้นหาช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะรับการ์ดเสียงใหม่ของคุณ ถ้าคุณเอาการ์ดเสียงที่มีอยู่ออก คุณสามารถใช้ช่องเสียบเดิมได้ถ้าการ์ดใหม่ใช้ช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายชนิดเดียวกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องดูชนิดของช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยาย

 2. ค่อยๆ วางการ์ดเสียงลงบนช่องเสียบ วางสลักบนการ์ดเสียงลงในช่องเสียบตามแนว แล้วดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดติดตั้งอยู่ในช่องเสียบแน่นสนิทดีแล้วและดันเข้าไปจนสูด ถ้าสลักบนการ์ดไม่ได้เรียงเข้ากับสลักในช่องครบทั้งหมด การ์ดอาจทำงานไม่ถูกต้อง

 3. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสายสัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อไดรฟ์ซีดีรอมกับการ์ดเสียงโดยตรง ให้ค้นหาสายและต่อเข้ากับการ์ด ศึกษาเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับการ์ดเสียงเพื่อดูตำแหน่งของขั้วต่อสัญญาณเสียงซีดีรอมบนการ์ด โปรดสังเกตว่าสายเคเบิลแทบไม่จำเป็นต้องใช้กับฮาร์ดแวร์เสียงที่มีอยู่ปัจจุบัน และในหลายกรณีการเสียบสายจะเป็นทางเลือก

 4. ขันสกรูการ์ดเสียงเข้ากับเฟรม อย่างอการ์ดเสียงหรือเฟรมในขณะขันสกรู ขันสกรูให้แน่นกว่าที่คุณขันด้วยมือเล็กน้อย ดีกว่าที่จะขันจนทำให้เฟรมหรือการ์ดโค้งงอ

 5. ปิดเคสคอมพิวเตอร์ แล้วใส่สกรูที่ถอดออกเมื่อเปิดเคสกลับเข้าที่เดิม ต่อสายลำโพง และไมโครโฟนถ้ามีอยู่ เข้ากับการ์ดเสียงใหม่

 6. ต่อสายคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่แหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่อง

  Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ์ดเสียงใหม่ของคุณ หากการ์ดเสียงของคุณมาพร้อมกับแผ่นดิสก์ที่มีซอฟต์แวร์อยู่ ให้ติดตั้งทันที ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับการ์ดเสียงของคุณ เพื่อดูว่าต้องใช้ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด

  หาก Windows ไม่รู้จักการ์ดเสียงของคุณ และคุณไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ให้มาพร้อมกับการ์ดเสียงของคุณ คุณต้องหาโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง (โปรแกรมควบคุมจะเปิดใช้งานWindows เพื่อจดจำอุปกรณ์ของคุณ) เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดเสียงของคุณ และตรวจสอบส่วนสนับสนุนเพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาด้านเสียง และ การแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุม