การติดตั้ง Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันสามารถใช้ Windows Vista ได้หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณว่าสามารถใช้ Windows Vista ได้หรือไม่ ให้ไปที่ โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista บนเว็บไซต์ Microsoft

เมื่อต้องการดูความต้องการของระบบสำหรับ Windows Vista ให้ไปที่ ความต้องการของระบบที่แนะนำสำหรับ Windows Vista บนเว็บไซต์ Microsoft

ฉันควรเตรียมสิ่งใดบ้างก่อนทำการติดตั้ง Windows

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการติดตั้ง ให้ดำเนินการสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง

 • ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ เรียกใช้โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว จากนั้นให้ปิดใช้งาน หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows แล้ว อย่าลืมเปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ถ้าคุณต้องการรุ่นที่มีการปรับปรุง คุณอาจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • สำรองแฟ้มของคุณ คุณสามารถสำรองแฟ้มไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก เช่น ดีวีดีหรือซีดี หรือโฟลเดอร์เครือข่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้มของคุณ ให้ค้นหาคำว่า "สำรองข้อมูล" ในบริการช่วยเหลือและวิธีใช้

 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณกำลังทำงานอยู่เพื่อที่คุณจะสามารถรับการปรับปรุงการติดตั้งล่าสุดได้ การปรับปรุงเหล่านี้ประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ที่สามารถช่วยในการติดตั้งได้

 • ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณว่าจะสามารถใช้ได้กับ Windows Vista หรือไม่ ให้ไปที่ โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista บนเว็บไซต์ Microsoft

ฉันต้องมีสิ่งใดบ้าง

คุณจะต้องใช้รายการเหล่านี้ระหว่างกระบวนการติดตั้ง

 • แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในที่เก็บแผ่นดิสก์การติดตั้งภายในกล่องผลิตภัณฑ์ Windows สติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะดังนี้

  รูปภาพสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows
  Windows สติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์

  ออนไลน์เพื่อดูสติกเกอร์อื่นๆ

 • ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูลนี้ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ถ้าคุณใช้ Windows XP อยู่ คุณสามารถค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดังนี้

  • คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

   ชื่อคอมพิวเตอร์จะแสดงอยู่บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์

ฉันควรปรับรุ่นหรือดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ปรับรุ่น ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ จาก Windows รุ่นปัจจุบันของคุณไว้

ดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมดเพื่อติดตั้ง Windows บนไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่ต้องการ (ซึ่งจะเป็นการแทนที่ข้อมูลบนไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่คุณใช้สำหรับการติดตั้ง) หรือเพื่อตั้งค่าระบบแบบมัลติบูตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบแบบมัลติบูต ให้ดูที่ การติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ (มัลติบูต)

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและปรับรุ่น Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิต ให้ออนไลน์ไปที่ ทางเลือกในการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (32 บิต) หรือ ทางเลือกในการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต)

ฉันสามารถถอนการติดตั้ง Windows Vista ได้หรือไม่

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Windows Vista ได้ แต่คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ของคุณใหม่ได้ ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวจะแทนที่ Windows Vista เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ คุณต้องใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งเดิม จากนั้นให้สำรองข้อมูลโปรแกรมและแฟ้มของคุณไว้ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าในคอมพิวเตอร์ แล้วจึงติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ เมื่อต้องการเรียกคืนเนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ที่ Windows Vista ใช้งาน ให้ฟอร์แมตดิสก์ใหม่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งใหม่นั้น หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมและแฟ้มของคุณใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเอา Windows Vista ออกจากระบบแบบมัลติบูต ให้ดูที่ การถอนการติดตั้ง Windows Vista ในระบบแบบมัลติบูต

โปรแกรมของฉันจะใช้งานร่วมกับ Windows Vista ได้หรือไม่

โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows XP นั้น สามารถใช้งานใน Windows Vista ได้ แต่โปรแกรมเก่าบางโปรแกรมอาจใช้งานได้ไม่ดีหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรม ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

นอกจากนี้ Windows Vista ยังใช้ระบบแฟ้ม NTFS ด้วย ดังนั้นถ้าคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และใช้ระบบแฟ้ม FAT ระบบจะได้รับการปรับรุ่นเป็น NTFS ซึ่งอาจมีผลต่อความเข้ากันได้ของโปรแกรม