ในบทความนี้ คุณจะพบคำแนะนำต่างๆ สำหรับ

 • การปรับรุ่นเป็น Windows Vista เมื่อคุณมีWindows XP Home Edition หรือรุ่น Windows XP Professional บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว และคุณต้องการเก็บรักษาแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมของคุณไว้

 • การติดตั้ง Windows รุ่นใหม่หรือ รุ่นที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดเมื่อ:

  • คุณต้องการแทนที่ระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

  • คุณต้องการติดตั้ง Windows Vista บน พาร์ติชัน ที่แยกต่างหากของ ฮาร์ดดิสก์ และคุณมีระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณและพาร์ติชันที่สามารถใช้งานได้

  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่

 • การติดตั้ง Windows Vista ใหม่ เมื่อคุณต้องการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของWindows หรือเมื่อคุณมีปัญหากับ Windows และจำเป็นต้องติดตั้งใหม่โดยทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าคุณควรจะปรับรุ่นหรือทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดหรือไม่ ให้ไปที่ การปรับรุ่นเส้นทางจากWindows รุ่นก่อนหน้า บนเว็บไซต์ของ Microsoft

ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง สิ่งที่จำเป็นต้องมีได้แก่

 • แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows (ดีวีดีหรือซีดี)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ ของ Windows (อักขระ 25 ตัว) คุณสามารถหารหัสผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในกล่องใส่ดิสก์การติดตั้งที่อยู่ในแพคเกจของ Windows สติ๊กเกอร์รหัสผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะดังนี้

  รูปภาพสติ๊กเกอร์รหัสผลิตภัณฑ์ของ Windows
  สติ๊กเกอร์รหัสผลิตภัณฑ์ของ Windows

  ออนไลน์เพื่อดูสติ๊กเกอร์อื่นๆ

 • ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่าย ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP วิธีการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมีดังนี้

  • คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

   ชื่อคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์

คุณยังต้องตัดสินใจด้วยว่าจะติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต สำหรับความช่วยเหลือในการตัดสินใจ โปรดดู Windows 32 บิตและ 64 บิต คำถามที่ถามบ่อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 32 บิต และ 64 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (32 บิต) หรือ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต) ทางออนไลน์

คำเตือน

 • ก่อนที่จะติดตั้ง Windows ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทั้งหมด และทำสำรองแฟ้มของคุณไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดีหรือซีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่ายแล้ว

การปรับรุ่นเป็น Windows Vista

เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows Vista แฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ จาก Windows รุ่นปัจจุบันของคุณจะยังคงอยู่

สิ่งสำคัญ: ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อปรับรุ่นจาก Windows XP รุ่น 32 บิต เป็น Windows Vista รุ่น 32 บิตอีกระบบหนึ่งเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะปรับรุ่น

 • ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ก่อน ให้ไปที่ Upgrade Advisor Windows Vista บนเว็บไซต์ของ Microsoft หรือคุณอาจเรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor ในระหว่างการปรับปรุ่น โดยคลิก ตรวจสอบความเข้ากันได้ออนไลน์ ในหน้า ติดตั้ง Windows

 • ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ไว้แล้วก่อนที่จะปรับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP เป็นWindows Vista หากคุณกำลังใช้ Windows XP ต่อไปนี้คือวิธีดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 หรือไม่

  • คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

   บนแท็บ ทั่วไป ให้ตรวจสอบว่า Service Pack 2 ปรากฏในพื้นที่ระบบ หรือไม่

  หากไม่ได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 คุณจะต้องติดตั้งก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows Vista เมื่อต้องการรับ Windows XP Service Pack 2 ให้ไปที่ Windows Update ทางออนไลน์

คำเตือน

 • ถ้าคุณมี Windows Vista รุ่น 32 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว คุณต้องเริ่มต้นติดตั้ง Windows ในขณะที่กำลังเรียกใช้งาน Windows รุ่นที่ใช้อยู่

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณจะใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือหรืออุปกรณ์ตรวจสอบทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดแน่ใจว่าได้จดรหัสผ่านไว้แล้วก่อนที่จะปรับรุ่น คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในครั้งแรกที่คุณใช้งาน Windows หลังจากการปรับรุ่น

 • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการปรับรุ่นจากภาษาของรุ่น Windows XP เป็น Windows Vista ให้ไปที่ คุณไม่สามารถปรับรุ่นWindows XP บางภาษาเป็น Windows Vista ทางออนไลน์

 1. ให้ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows ในไดรฟ์ดีวีดีหรือซีดีของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเริ่มการติดตั้ง Windows ขณะที่เรียกใช้ Windows รุ่นที่มีอยู่ของคุณ

 2. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

  ูรูปภาพของหน้า 'ติดตั้ง Windows'
  หน้าติดตั้ง Windows
 3. บนหน้า รับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้คุณรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการคุกคามด้านความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อขอรับการปรับปรุงการติดตั้ง

 4. บนหน้า พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ขอแนะนำให้พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์จำนวน 25 อักขระเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปิดใช้งาน

 5. บนหน้า โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 6. บนหน้า การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ ให้คลิก ปรับรุ่น เพื่อเริ่มการปรับรุ่น คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

  รูปภาพของหน้า 'การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ'
  หน้า การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ
 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การติดตั้ง Windows โดยทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

คุณสามารถใช้กระบวนการต่อไปนี้เมื่อจะทำการติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด Windows รุ่นที่มีอยู่ รวมทั้งแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสำรองแฟ้มและการตั้งค่าไว้ แต่คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่ด้วยตนเองและคืนค่าแฟ้มการสำรองข้อมูลเมื่อการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคืนค่าแฟ้มหลังการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ไปที่ วิธีคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลของคุณหลังทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง ทางออนไลน์

ให้ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ หรือคุณต้องการลบระบบปฏิบัติการปัจจุบันและแทนที่ด้วย Windows Vista หรือคุณต้องการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณ และติดตั้ง Windows Vista บนพาร์ติชันเฉพาะ

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ก่อน ให้ไปที่ Upgrade Advisor Windows Vista บนเว็บไซต์ของ Microsoft หรือคุณอาจเรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor ในระหว่างการติดตั้งโดยการคลิก ตรวจสอบความเข้ากันได้ออนไลน์ ในหน้า ติดตั้ง Windows ถ้าคุณเริ่มการติดตั้งจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง การเชื่อมโยงไปสู่ Windows Vista Upgrade Advisor จะไม่ปรากฏขึ้นในหน้า 'ติดตั้ง Windows'

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Vista ที่ปรับรุ่นแล้วลงบนพาร์ติชันได้ เว้นเสียแต่ว่ามีการติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows XP บนพาร์ติชันนั้นแล้ว คุณอาจต้องทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณจะปรับ

 1. ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows ในไดรฟ์ดีวีดีหรือไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่แล้ว และถ้าคุณไม่ต้องการสร้าง ขยาย ลบ หรือจัดรูปแบบพาร์ติชัน ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ หรือถ้าคุณต้องการสร้าง ขยาย ลบ หรือจัดรูปแบบพาร์ติชัน คุณจะต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ด้วยการใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงาน (หรือ "เริ่มระบบ") จากแผ่นซีดีหรือดีวีดีสำหรับการติดตั้ง ถ้ามีข้อความบอกให้คุณกดแป้นเพื่อเริ่มระบบจากดีวีดีหรือซีดี ให้กดแป้นใดก็ได้ ถ้าหน้า 'ติดตั้ง Windows' ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

   ถ้าหน้า 'ติดตั้ง Windows' ไม่ปรากฏขึ้นมา และคุณไม่ได้รับการร้องขอให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานจากดีวีดีหรือซีดี คุณอาจต้องระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ไดรฟ์ดีวีดีหรือไดรฟ์ซีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น ซึ่งหมายความว่า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าให้ไดรฟ์ดีวีดีหรือไดรฟ์ซีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแรกใน โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดังกล่าว โปรดดูที่ส่วน เริ่มต้นWindows จากซีดีหรือดีวีดี หลังจากที่คุณได้เลือกไดรฟ์ดีวีดีหรือไดรฟ์ซีดีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแล้ว ให้เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วเริ่มใฃ้งาน Windows จากแผ่นดีวีดีหรือซีดีสำหรับการติดตั้งตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

 2. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดง แล้วคลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. บนหน้า รับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้คุณรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการคุกคามด้านความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อขอรับการปรับปรุงการติดตั้ง

 4. บนหน้า พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ขอแนะนำให้พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 อักขระเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปิดใช้งาน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมี Windows Vista รุ่น 32 บิตที่ปรับรุ่นแล้ว คุณจะเห็นข้อความที่ระบุให้คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ และเริ่มการติดตั้ง Windows จากระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

 5. บนหน้า โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 6. บนหน้า การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

  หมายเหตุ

  • หลังจากที่คลิก กำหนดเอง ถ้าคุณมี Windows Vista รุ่น 64 บิตที่ปรับรุ่นแล้วและไม่มี Windows ที่สามารถปรับรุ่นได้ การปรับรุ่นจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คุณจะต้องติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows XP เพื่อให้การติดตั้งดำเนินต่อไปได้

 7. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ลงที่ใด ให้เลือกว่าคุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด

  • ถ้าคุณไม่ได้แบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้คลิก ถัดไป การติดตั้งจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณอาจเห็นรายงานความเข้ากันได้ที่จะแสดงรายการโปรแกรมและโปรแกรมควบคุมซอฟต์แวร์ที่จะไม่ทำงานหลังจากการติดตั้ง คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  • ถ้าคุณมีพาร์ติชันอยู่ และต้องการมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณสามารถติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันเฉพาะได้ (วิธีการนี้เรียกว่า การกำหนดค่าแบบดูอัลบูต หรือ มัลติบูต) ถ้าเลือกวิธีการนี้ คุณต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันอื่นที่ไม่ใช่พาร์ติชันที่คุณได้ติดตั้ง Windows รุ่นปัจจุบันไว้ เมื่อต้องการติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันที่มีอยู่ ให้เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

  • ถ้าคุณต้องการสร้าง ขยาย ลบ หรือจัดรูปแบบพาร์ติชัน คุณต้องเริ่ม Windows จากแผ่นดีวีดีหรือซีดีสำหรับการติดตั้ง ถ้าคุณไม่เริ่มขั้นตอนการติดตั้งตามวิธีนี้ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการเริ่ม Windows จากแผ่นดีวีดีหรือซีดีสำหรับการติดตั้งที่แสดงในขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแต่ละหน้า บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ลงที่ใด ให้คลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง) คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วทำตามคำแนะนำ คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

 8. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีอยู่ หรือซอฟต์แวร์ใหม่หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การติดตั้ง Windows Vista ใหม่

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ด้วยการติดตั้งใหม่ทั้งหมด —โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ Windows — ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้ (ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับ Windows โปรดดู จะทำอย่างไรถ้า Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อน ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows เพื่อแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่อย่างสมบูรณ์)

คำเตือน

 • ให้สำรองแฟ้มของคุณก่อนที่จะเริ่มติดตั้ง Windows ใหม่ แม้ว่าคุณำลังติดตั้ง Windows ใหม่บนพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ก็ตาม การติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะแทนที่ Windows รุ่นปัจจุบัน และแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมด

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและใส่แผ่นดีวีดีหรือซีดี Windows Vista

 2. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดง แล้วคลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. บนหน้า รับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้คุณรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการคุกคามด้านความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อขอรับการปรับปรุงการติดตั้ง

 4. บนหน้า พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ขอแนะนำให้พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 อักขระเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปิดใช้งาน

 5. บนหน้า โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 6. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำต่าง ๆ ในแต่ละหน้า บนหน้า การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

 7. ในหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ลงที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows

 8. คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

 9. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีอยู่ หรือซอฟต์แวร์ใหม่หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว