เมื่อคุณติดตั้งเครือข่าย Windows จะสร้าง Workgroup และตั้งชื่อให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเชื่อมต่อ Workgroup ที่มีอยู่บนเครือข่าย หรือสร้าง Workgroup ใหม่ได้

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ภายใต้ สมาชิกของ คลิก Workgroup แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Workgroup ที่มีอยู่ ให้พิมพ์ชื่อของ Workgroup ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการสร้าง Workgroup ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อของ Workgroup ที่ต้องการสร้าง แล้วคลิก ตกลง

   ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ Workgroup ที่มีอยู่ จะมีการสร้าง Workgroup ใหม่โดยใช้ชื่อนั้น

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมน ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ Workgroup คอมพิวเตอร์จะถูกเอาออกจากโดเมน และบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณบนโดเมนจะไม่สามารถใช้ได้

หมายเหตุ

 • ถ้าเครือข่ายของคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อ Workgroup บนคอมพิวเตอร์เหล่านั้นให้ตรงกับชื่อ Workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นนี้ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายได้