แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์บ่อย

แสดงทั้งหมด

แป้นพิมพ์ลัดของ 'ความง่ายในการเข้าถึง'

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

แป้นที่กด สิ่งที่ต้องการทำ
แป้นที่กด

SHIFT ด้านขวาเป็นเวลาแปดวินาที

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดและปิด 'แป้นตัวกรอง'

แป้นที่กด

ALT ด้านซ้าย+SHIFT ด้านซ้าย+PRINT SCREEN (หรือ PRTSCRN)

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดหรือปิด 'ความแตกต่างสูง'

แป้นที่กด

ALT ด้านซ้าย+SHIFT ด้านซ้าย+NUM LOCK

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดหรือปิด 'เมาส์คีย์'

แป้นที่กด

SHIFT ห้าครั้ง

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดหรือปิด 'แป้นตรึง'

แป้นที่กด

NUM LOCK เป็นเวลาห้าวินาที

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดหรือปิด 'แป้นสลับ'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +U
สิ่งที่ต้องการทำ

เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

แป้นที่กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นที่กด

F1

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงวิธีใช้

แป้นที่กด

CTRL+C

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คัดลอกรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+X

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัดรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+V

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วางรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+Z

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลิกทำการกระทำ

แป้นที่กด

CTRL+Y

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำซ้ำการกระทำ

แป้นที่กด

DELETE

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบรายการที่เลือกและย้ายรายการนั้นไปที่ 'ถังรีไซเคิล'

แป้นที่กด

SHIFT+DELETE

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ 'ถังรีไซเคิล' ก่อน

แป้นที่กด

F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป

แป้นที่กด

CTRL+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า

แป้นที่กด

CTRL+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

แป้นที่กด

CTRL+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้านี้

แป้นที่กด

CTRL+SHIFT และแป้นลูกศร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกกลุ่มข้อความ

แป้นที่กด

SHIFT และแป้นลูกศร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไปในหน้าต่าง หรือบน เดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความภายในเอกสาร

แป้นที่กด

CTRL และปุ่มลูกศรใดๆ +SPACEBAR

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกแต่ละรายการที่มีอยู่จำนวนมากในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

แป้นที่กด

CTRL+A

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือ หน้าต่าง

แป้นที่กด

F3

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

แป้นที่กด

ALT+ENTER

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

แป้นที่กด

ALT+F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

ALT+SPACEBAR

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

CTRL+F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในโปรแกรมที่ยอมให้คุณเปิดหลายเอกสารพร้อมๆ กัน)

แป้นที่กด

ALT+TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่

แป้นที่กด

CTRL+ALT+TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +TAB
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนผ่านโปรแกรมต่างๆ บน แถบงาน โดยใช้ Windows Flip 3-D

แป้นที่กด
CTRL+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +TAB
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนผ่านโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยการใช้ Windows Flip 3-D

แป้นที่กด

ALT+ESC

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนรอบไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด

แป้นที่กด

F6

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนรอบไปยังองค์ประกอบบนหน้าจอต่างๆ ในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

แป้นที่กด

F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงรายการ 'แถบที่อยู่' ใน Windows Explorer

แป้นที่กด

SHIFT+F10

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+ESC

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเมนู 'เริ่ม'

แป้นที่กด

ALT+อักษรขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเมนูที่เกี่ยวข้อง

แป้นที่กด

ALT+อักษรขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ดำเนินการคำสั่งของเมนู (หรือคำสั่งที่ขีดเส้นใต้อื่น)

แป้นที่กด

F10

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เรียกใช้แถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย

แป้นที่กด

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย

แป้นที่กด

F5

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ฟื้นฟูหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับใน Windows Explorer

แป้นที่กด

ESC

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ยกเลิกงานปัจจุบัน

แป้นที่กด

CTRL+SHIFT+ESC

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิด 'ตัวจัดการงาน'

แป้นที่กด

SHIFT เมื่อคุณใส่ซีดี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไม่ให้เล่นซีดีโดยอัตโนมัติ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในกล่องโต้ตอบ

แป้นที่กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นที่กด

CTRL+TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่แท็บข้างหน้า

แป้นที่กด

CTRL+SHIFT+TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่แท็บข้างหลัง

แป้นที่กด

TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่ตัวเลือกข้างหน้า

แป้นที่กด

SHIFT+TAB

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่ตัวเลือกข้างหลัง

แป้นที่กด

ALT+อักษรขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ดำเนินการคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ตามอักษรนั้น

แป้นที่กด

ENTER

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทนที่การคลิกเมาส์สำหรับคำสั่งต่างๆ ที่เลือก

แป้นที่กด

SPACEBAR

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกล่องกาเครื่องหมาย

แป้นที่กด

แป้นลูกศร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

แป้นที่กด

F1

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงวิธีใช้

แป้นที่กด

F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงรายการต่างๆ ในรายการที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

BACKSPACE

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับถ้ามีการเลือกโฟลเดอร์ใดอยู่ในกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น' หรือ 'เปิด'

แป้นพิมพ์ลัดของ Microsoft

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้กับแป้นพิมพ์ของ Microsoft

แป้นที่กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดหรือปิดเมนู 'เริ่ม'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +PAUSE
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติระบบ'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเดสก์ท็อป

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +M
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +SHIFT+M
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดกลับไปยังเดสก์ท็อป

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +E
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิด 'คอมพิวเตอร์'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +F
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

แป้นที่กด
CTRL+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +F
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาคอมพิวเตอร์ (ถ้าคุณอยู่บน เครือข่าย)

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +L
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสลับผู้ใช้

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +R
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'เรียกใช้'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +T
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนผ่านโปรแกรมต่างๆ บนแถบงาน

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +TAB
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนผ่านโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Windows Flip 3-D

แป้นที่กด
CTRL+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +TAB
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนผ่านโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Windows Flip 3-D

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +SPACEBAR
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

นำโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทั้งหมดไปไว้ข้างหน้าและเลือก Windows Sidebar

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +G
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วนผ่านโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบน Sidebar

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +U
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +X
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิด Windows Mobility Center

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows และแป้นตัวเลขใดๆ
เมื่อต้องการทำเช่นนี้
เปิดทางลัด 'เปิดใช้งานด่วน' ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับตัวเลข ตัวอย่างเช่นWindows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +1 เพื่อเปิดใช้งานทางลัดแรกในเมนู 'เปิดใช้งานด่วน'

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับหน้าต่างหรือโฟลเดอร์ของ Windows Explorer

แป้นที่กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นที่กด

CTRL+N

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดหน้าต่างใหม่

แป้นที่กด

END

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

HOME

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

F11

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขยายใหญ่สุดหรือย่อเล็กสุดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

แป้นที่กด

NUM LOCK+เครื่องหมายดอกจัน (*) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก

แป้นที่กด

NUM LOCK+เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้นที่กด

NUM LOCK+เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้นที่กด

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ยุบสิ่งที่เลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยายอยู่) หรือเลือกโฟลเดอร์แม่

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงโฟลเดอร์ก่อนหน้า

แป้นที่กด

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงสิ่งที่เลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบอยู่) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยอันแรก

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงโฟลเดอร์ถัดไป

แป้นที่กด

ALT+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกแถบที่อยู่

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Sidebar

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ Windows Sidebar

แป้นที่กด สิ่งที่ต้องการทำ
แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +SPACEBAR
สิ่งที่ต้องการทำ

นำโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทั้งหมดไปไว้ข้างหน้าและเลือก Sidebar

แป้นที่กด
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +G
สิ่งที่ต้องการทำ

วนผ่านโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบน Sidebar

แป้นที่กด

TAB

สิ่งที่ต้องการทำ

วนผ่านตัวควบคุม Sidebar

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Photo Gallery

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ Windows Photo Gallery

แป้นที่กด สิ่งที่ต้องการทำ
แป้นที่กด

CTRL+F

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดบานหน้าต่าง 'แก้ไข'

แป้นที่กด

CTRL+P

สิ่งที่ต้องการทำ

พิมพ์รูปภาพที่เลือก

แป้นที่กด

ENTER

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงรูปภาพที่เลือกในขนาดที่ใหญ่กว่า

แป้นที่กด

CTRL+I

สิ่งที่ต้องการทำ

เปิดหรือปิดบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

แป้นที่กด

CTRL+จุด (.)

สิ่งที่ต้องการทำ

หมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา

แป้นที่กด

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค (,)

สิ่งที่ต้องการทำ

หมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา

แป้นที่กด

F2

สิ่งที่ต้องการทำ

เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

แป้นที่กด

CTRL+E

สิ่งที่ต้องการทำ

ค้นหารายการ

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรซ้าย

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้อนกลับ

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรขวา

สิ่งที่ต้องการทำ

ไปข้างหน้า

แป้นที่กด

เครื่องหมายบวก (+)

สิ่งที่ต้องการทำ

ขยายหรือปรับขนาดรูปขนาดย่อของรูปภาพ

แป้นที่กด

เครื่องหมายลบ (-)

สิ่งที่ต้องการทำ

ย่อหรือปรับขนาดรูปขนาดย่อของรูปภาพ

แป้นที่กด

CTRL+B

สิ่งที่ต้องการทำ

พอดี

แป้นที่กด

ลูกศรซ้าย

สิ่งที่ต้องการทำ

เลือกรายการก่อนหน้า

แป้นที่กด

ลูกศรลง

สิ่งที่ต้องการทำ

เลือกรายการหรือแถวถัดไป

แป้นที่กด

ลูกศรขึ้น

สิ่งที่ต้องการทำ

รายการก่อนหน้า (ขาตั้งภาพ) หรือแถวก่อนหน้า (รูปขนาดย่อ)

แป้นที่กด

PAGE UP

สิ่งที่ต้องการทำ

หน้าจอก่อนหน้า

แป้นที่กด

PAGE DOWN

สิ่งที่ต้องการทำ

หน้าจอถัดไป

แป้นที่กด

HOME

สิ่งที่ต้องการทำ

เลือกรายการแรก

แป้นที่กด

END

สิ่งที่ต้องการทำ

เลือกรายการสุดท้าย

แป้นที่กด

DELETE

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายรายการที่เลือกไปยัง 'ถังรีไซเคิล'

แป้นที่กด

SHIFT+DELETE

สิ่งที่ต้องการทำ

ลบรายการที่เลือกอย่างถาวร

แป้นที่กด

ลูกศรซ้าย

สิ่งที่ต้องการทำ

ยุบโหนด

แป้นที่กด

ลูกศรขวา

สิ่งที่ต้องการทำ

ขยายโหนด

แป้นที่กด
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับวิดีโอ
แป้นที่กด

J

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้อนหลังกลับไปหนึ่งเฟรม

แป้นที่กด

K

สิ่งที่ต้องการทำ

หยุดการเล่นชั่วคราว

แป้นที่กด

L

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปข้างหน้าหนึ่งเฟรม

แป้นที่กด

I

สิ่งที่ต้องการทำ

กำหนดจุดเริ่มต้นการตัดแต่ง

แป้นที่กด

O

สิ่งที่ต้องการทำ

กำหนดจุดสิ้นสุดการตัดแต่ง

แป้นที่กด

M

สิ่งที่ต้องการทำ

แยกคลิป

แป้นที่กด

HOME

สิ่งที่ต้องการทำ

หยุดและกรอกลับทั้งหมดไปยังจุดเริ่มต้นการตัดแต่ง

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรขวา

สิ่งที่ต้องการทำ

เลื่อนไปข้างหน้ายังเฟรมถัดไป

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรซ้าย

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้อนกลับไปยังเฟรมก่อนหน้า

แป้นที่กด

CTRL+K

สิ่งที่ต้องการทำ

หยุดและกรอกลับการเล่น

แป้นที่กด

CTRL+P

สิ่งที่ต้องการทำ

เล่นจากที่ตั้งปัจจุบัน

แป้นที่กด

HOME

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายจุดเริ่มต้นการตัดแต่ง

แป้นที่กด

END

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดการตัดแต่ง

แป้นที่กด

PAGE UP

สิ่งที่ต้องการทำ

ค้นหาจุดแยกที่ใกล้ที่สุดก่อนที่ตั้งปัจจุบัน

แป้นที่กด

PAGE DOWN

สิ่งที่ต้องการทำ

ค้นหาจุดแยกที่ใกล้ที่สุดหลังที่ตั้งปัจจุบัน

แป้นพิมพ์ลัดตัวแสดงวิธีใช้ของ Windows

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับตัวแสดงวิธีใช้

แป้นที่กด สิ่งที่ต้องการทำ
แป้นที่กด

ALT+C

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงสารบัญ

แป้นที่กด

ALT+N

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงเมนู 'การตั้งค่าการเชื่อมต่อ'

แป้นที่กด

F10

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงเมนู 'ตัวเลือก'

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรซ้าย

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้อนกลับไปยังหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้

แป้นที่กด

ALT+ลูกศรขวา

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปข้างหน้าไปยังหัวข้อ (ที่แสดงก่อนหน้านี้) ถัดไป

แป้นที่กด

ALT+A

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงหน้าการสนับสนุนลูกค้า

แป้นที่กด

ALT+HOME

สิ่งที่ต้องการทำ

แสดงโฮมเพจ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'

แป้นที่กด

HOME

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหัวข้อ

แป้นที่กด

END

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของหัวข้อ

แป้นที่กด

CTRL+F

สิ่งที่ต้องการทำ

ค้นหาหัวข้อปัจจุบัน

แป้นที่กด

CTRL+P

สิ่งที่ต้องการทำ

พิมพ์หัวข้อ

แป้นที่กด

F3

สิ่งที่ต้องการทำ

ย้ายไปยังกล่องค้นหา