คุณอาจจะทราบอยู่แล้วว่า Windows Media Center เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ ชม และ บันทึกรายการโทรทัศน์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า เรายังสามารถใช้ฟังเพลงได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะนั่งบนโซฟาหรืออยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณ คุณก็สามารถใช้ Windows Media Center เพื่อค้นหาเพลงที่คุณชื่นชอบ หรือคุณสามารถสร้าง รายการที่จะเล่น สำหรับงานปาร์ตี้ได้ด้วย คุณยังสามารถดูการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพที่คุณชื่นชอบซึ่งเคลื่อนไปบนหน้าจอของคุณในระหว่างที่เล่นเพลงได้ด้วย

รูปภาพของรายการเพลงใน Windows Media Center
การฟังเพลงใน Windows Media Center
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มเพลงในไลบรารีของคุณ

คุณสามารถเลื่อนดูไลบรารีเพลงของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. (ทางเลือก) เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันการค้นหา บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง เลื่อนไปทางขวา แล้วคลิก ค้นหา ใส่ตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขหรือแป้นพิมพ์ของคุณ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อใส่เกณฑ์ในการค้นหาของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เพิ่มเติม

เมื่อต้องการเล่นเพลง

คุณสามารถเลื่อนดูไลบรารีเพลงของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิก ศิลปินเจ้าของอัลบั้ม, อัลบั้ม, ศิลปิน, ประเภท, เพลง, รายการที่จะเล่น, ผู้แต่ง หรือ ปี แล้วนำทางไปยังเพลงที่คุณต้องการจะฟัง

 3. คลิกที่ชื่อเรื่องหรือชื่อ แล้วคลิก เล่นอัลบั้ม หรือ เล่นเพลง จะเริ่มเล่นเพลงดังกล่าว

 4. (ทางเลือก) เมื่อต้องการดูว่าเพลงใดที่จะเล่นถัดไป ให้คลิก ดูคิว

เมื่อต้องการเล่นการนำเสนอภาพนิ่งพร้อมกับเพลง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิก ศิลปินเจ้าของอัลบั้ม, อัลบั้ม, ศิลปิน, ประเภท, เพลง, รายการที่จะเล่น, ผู้แต่ง หรือ ปี แล้วนำทางไปยังเพลงที่คุณต้องการจะฟัง

 3. คลิกที่ชื่อเรื่องหรือชื่อ แล้วคลิก เล่นอัลบั้ม หรือ เล่นเพลง จะเริ่มเล่นเพลงดังกล่าว

 4. คลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงลงในคิว

คิวดังกล่าวเป็นรายการชั่วคราวของเพลงที่คุณต้องการจะเล่น คุณสามารถเพิ่มเพลงที่จะฟังลงในคิวเพื่อจะได้ไม่ต้องเลือกเพลงที่จะเล่นเป็นระยะๆ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิก ศิลปินเจ้าของอัลบั้ม, อัลบั้ม, ศิลปิน, ประเภท, เพลง, รายการที่จะเล่น, ผู้แต่ง หรือ ปี แล้วนำทางไปยังเพลงที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในคิวดังกล่าว

 3. คลิกที่ชื่อเรื่องหรือชื่อ แล้วคลิก เพิ่มลงในคิว

เมื่อต้องการดูและแก้ไขคิว

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้คลิก กำลังเล่น + คิว แล้วคลิก ดูคิว ระบบจะแสดงคิวดังกล่าว

 2. คลิก แก้ไขคิว แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายเพลงขึ้นหรือลงในรายการ ให้คลิกปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลง

  • เมื่อต้องการเอาเพลงออกจากคิว ให้คลิกปุ่ม 'ลบ'

 3. คลิก เสร็จ

เมื่อต้องการบันทึกคิวเป็นรายการที่จะเล่น

ถ้าคุณชื่นชอบเพลงในคิวของคุณเป็นพิเศษ คุณสามารถบันทึกคิวดังกล่าวเป็นรายการที่จะเล่นเพื่อจะเล่นซ้ำอีกในภายหลัง รายการที่จะเล่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการควบคุมลักษณะการเล่นเพลงของคุณ ด้วยการสร้างรายการที่จะเล่น คุณสามารถจัดกลุ่มของเพลงโดยผสมกันอย่างไรก็ได้ลงในรายการซึ่งคุณจะสามารถเล่น เขียน หรือทำข้อมูลให้ตรงกันได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเขียนแผ่นเพลง ให้ดูที่ การเขียนซีดีหรือดีวีดี เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำข้อมูลเพลง (และรายการโทรทัศน์) ให้ตรงกันกับอุปกรณ์ ให้ดูที่ การทำข้อมูลรายการโทรทัศน์ให้ตรงกับอุปกรณ์

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้คลิก กำลังเล่น + คิว แล้วคลิก ดูคิว ระบบจะแสดงคิวดังกล่าว

 2. คลิก บันทึกเป็นรายการที่จะเล่น

 3. ใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อใส่ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่นดังกล่าว แล้วคลิก บันทึก เมื่อคุณบันทึกคิวเป็นรายการที่จะเล่น คิวดังกล่าวจะถูกเพิ่มในชุดรายการที่จะเล่นถาวรของคุณ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงรายการที่จะเล่นถาวรของคุณใน Windows Media Center หรือใน Windows Media Player ภายใต้ รายการที่จะเล่น

  คิวดังกล่าวจะถูกละทิ้งถ้าคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เล่น แทนที่จะคลิก เพิ่มลงในคิว สำหรับเพิ่มเพลงหรืออัลบั้มอื่นใน เพลง

  • เล่นสื่อใน วิทยุ, โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ หรือ รูปภาพ + วิดีโอ (เฉพาะรูปภาพเท่านั้นที่จะถูกละทิ้งจากไลบรารี ไม่รวมถึงวิดีโอ)

   ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

  • ปิด Windows Media Center (รวมถึงการออกจากระบบ การปิดหรือการเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย)

เมื่อต้องการดูรายการที่จะเล่น

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิก รายการที่จะเล่น

 3. คลิกรายการที่จะเล่น

 4. (ทางเลือก) ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เล่น

  • เพิ่มลงในคิว

  • เขียนซีดี/ดีวีดี

  • ลบ

เมื่อต้องการลบเพลงจากคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณลบเพลง อัลบั้ม หรือรายการที่จะเล่นภายใน Windows Media Center จะเป็นการลบออกจากไลบรารีเพลงและคอมพิวเตอร์อย่างถาวร

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิกที่ อัลบั้ม, เพลง หรือ รายการที่จะเล่น แล้วคลิกขวาเพื่อแสดงเมนูบริบท

 3. คลิก ลบ

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

เมื่อต้องการเลือกการแสดงภาพประกอบเพลงที่จะปรากฏเป็นตัวเลือกในขณะที่เล่นเพลง

คุณสามารถดูการแสดงภาพประกอบเพลงแบบต่างๆ —เช่น การแต้มสีและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ— ซึ่งลวดลายจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงที่คุณเล่นอยู่ การแสดงภาพประกอบเพลงต่างๆ จะถูกจัดกลุ่มให้เป็นคอลเลกชันโดยยึดตามชุดรูปแบบบางชุด เช่น Alchemy, Bars and Waves หรือ Battery

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เพลง

 2. คลิก การแสดงภาพประกอบเพลง แล้วเลือกประเภทของการแสดงภาพประกอบเพลง แต่ละประเภทจะประกอบด้วยการแสดงภาพประกอบเพลงหลายแบบ

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการดูการแสดงภาพประกอบเพลงในขณะที่เล่นเพลง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก ไลบรารีเพลง

 2. คลิกที่อัลบั้ม เพลง หรือรายการที่จะเล่น

 3. คลิก เล่นเพลง หรือ เล่นอัลบั้ม แล้วคลิก ปรับการแสดงภาพ

เมื่อต้องการให้เริ่มการแสดงภาพประกอบเพลงทุกครั้งเมื่อมีการเล่นเพลง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เพลง

 2. คลิก ตัวเลือกการแสดงภาพประกอบเพลง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มการแสดงภาพประกอบเพลงเสมอเมื่อเล่นเพลง

 3. ภายใต้ แสดงข้อมูลเพลงระหว่างแสดงภาพประกอบเพลง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

 4. คลิก บันทึก