ต้องมีเครื่องรับ FM เพิ่มเติมสำหรับการเล่นสถานีวิทยุ FM ใน Windows Media Center

คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อฟังสถานีวิทยุ FM และสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ และสามารถสร้างสถานีที่ตั้งไว้จากสถานีวิทยุโปรดของคุณได้

รูปภาพของหน้าจอวิทยุเอฟเอ็ม
หน้าจอวิทยุ FM
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาและฟังสถานีวิทยุ FM

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก วิทยุ แล้วคลิก วิทยุ FM

 2. เมื่อต้องการให้ Windows Media Center ค้นหาสถานีวิทยุ ภายใต้ ค้นหา หรือ ปรับคลื่น ให้คลิก - หรือ + เพื่อค้นหาสถานีที่มีอยู่ ถ้าคุณทราบความถี่ของสถานีดังกล่าว ให้ใส่ตัวเลขโดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลหรือบนแป้นพิมพ์

 3. ใช้ตัวควบคุมการเลื่อนบนหน้าจอที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อควบคุมการเล่น รวมถึงการเปลี่ยนสถานี การปรับระดับเสียง และการหยุดเล่นชั่วคราวหรือการหยุดเล่น รูปภาพของตัวควบคุมการเลื่อน

เมื่อต้องการแก้ไขสถานีที่ตั้งไว้ที่มีอยู่

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก วิทยุ คลิก สถานีที่ตั้งไว้ แล้วคลิกสถานีที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการแก้ไขความถี่ของสถานีที่ตั้งไว้ ภายใต้ ปรับคลื่น ให้คลิกปุ่ม - หรือ + แล้วคลิก บันทึกเป็นสถานีที่ตั้งไว้

 3. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อสถานีที่ตั้งไว้ ให้คลิก แก้ไขสถานีที่ตั้งไว้ บนหน้าจอ แก้ไขสถานีที่ตั้งไว้ ให้ใส่การเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการสร้างสถานีวิทยุ FM ที่ตั้งไว้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง คลิก วิทยุ แล้วคลิก วิทยุ FM

 2. ภายใต้ ค้นหา หรือ ปรับคลื่น ให้คลิก - หรือ + เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณพบสถานีที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก บันทึกเป็นสถานีที่ตั้งไว้

 4. ใส่ชื่อของสถานีดังกล่าว แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการเล่นสถานีวิทยุที่ตั้งไว้

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ เพลง แล้วคลิก วิทยุ

 2. ในที่เก็บ วิทยุ ให้คลิก สถานีที่ตั้งไว้ แล้วเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงสถานีที่ตั้งไว้ที่คุณเลือกในครั้งล่าสุดได้ด้วย

เมื่อต้องการค้นหาและฟังสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต

รายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตบางรายการของคู่ค้ามีให้บริการผ่านทางการสมัครสมาชิกเท่านั้น ความพร้อมในการให้บริการและการเลือกคู่ค้าที่ปรากฏใน เพลง + วิทยุ จะต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ สื่อออนไลน์ แล้วคลิก ไลบรารีโปรแกรม

 2. คลิก เพลง & วิทยุ แล้วคลิก เพลง + วิทยุ เพื่อดูรายชื่อหุ้นส่วนวิทยุทางอินเทอร์เน็ตที่พร้อมให้บริการ

 3. คลิกที่สถานีวิทยุออนไลน์