การทำให้โฟกัสที่งานได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถลดขนาดของข้อมูลบนหน้าจอเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น และยังสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อให้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้จากหน้า การโฟกัสการอ่านและการพิมพ์ให้ง่ายขึ้น ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

 1. เปิดหน้า ช่วยให้มีสมาธิกับการอ่านและพิมพ์ได้ง่ายขึ้น โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ช่วยให้มีสมาธิกับการอ่านและพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

  • เปิด 'ผู้บรรยาย' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'ผู้บรรยาย' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'ผู้บรรยาย' จะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์

  • เอารูปพื้นหลังออก ตัวเลือกนี้จะปิดเนื้อหาที่ไม่สำคัญและที่ซ้อนกันอยู่ทั้งหมด รวมทั้งรูปพื้นหลัง เพื่อทำให้คุณมองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้น

  • เปิดแป้นตรึง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows แทนที่คุณจะต้องกดแป้นสามแป้นพร้อมๆ กัน (เช่น เมื่อคุณต้องกดแป้น CTRL, ALT และ DELETE ร่วมกันเพื่อเข้าสู่ระบบของ Windows) คุณสามารถใช้เพียงแป้นเดียวโดยการเปิด 'แป้นตรึง' และปรับการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกดแป้นตัวปรับค่า และแป้นนั้นจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะมีการกดแป้นอีกแป้นหนึ่ง

  • เปิดแป้นสลับ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นสลับ' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'แป้นสลับ' สามารถเล่นเสียงเตือนเมื่อคุณกดแป้น CAPS LOCK, NUM LOCK หรือ SCROLL LOCK แต่ละครั้ง เสียงเตือนนี้สามารถช่วยป้องกันการผิดพลาดจากการกดแป้นใดแป้นหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • เปิดแป้นตัวกรอง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตัวกรอง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ละเว้นการกดปุ่มซึ่งเกิดขึ้นแบบติดๆ กันอย่างรวดเร็ว หรือการกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

  • เลือกระยะเวลาว่ากล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนของ Windows ควรเปิดอยู่นานเพียงใด ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะเวลาที่การแจ้งเตือนจะแสดงอยู่บนหน้าจอก่อนที่การแจ้งเตือนนั้นจะปิดลง