คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณควบคุมเมาส์และพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเมื่อจำเป็นต้องกดแป้นพิมพ์หลายแป้นพร้อมกัน

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้บนหน้า 'การใช้งานแป้นพิมพ์ให้ง่ายขึ้น' ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

 1. เปิดหน้า ทำแป้นพิมพ์ให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ทำแป้นพิมพ์ให้ใช้งานง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

  • เปิดเมาส์คีย์ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'เมาส์คีย์' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows แทนที่จะใช้เมาส์ คุณสามารถใช้แป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณหรือแป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อย้ายตัวชี้

  • เปิดแป้นตรึง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows แทนที่คุณจะต้องกดแป้นสามแป้นพร้อมๆ กัน (เช่น เมื่อคุณต้องกดแป้น CTRL, ALT และ DELETE ร่วมกันเพื่อเข้าสู่ระบบของ Windows) คุณสามารถใช้เพียงแป้นเดียวโดยการเปิด 'แป้นตรึง' และปรับการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกดแป้นตัวปรับค่า และแป้นนั้นจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะมีการกดแป้นอีกแป้นหนึ่ง

  • เปิดแป้นสลับ ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นสลับ' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows 'แป้นสลับ' สามารถเล่นเสียงเตือนเมื่อคุณกดแป้น CAPS LOCK, NUM LOCK หรือ SCROLL LOCK แต่ละครั้ง เสียงเตือนนี้สามารถช่วยป้องกันการผิดพลาดจากการกดแป้นใดแป้นหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้ตัว

  • เปิดแป้นตัวกรอง ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แป้นตัวกรอง' เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ละเว้นการกดปุ่มซึ่งเกิดขึ้นแบบติดๆ กันอย่างรวดเร็ว หรือการกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาทีโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ขีดเส้นใต้แป้นพิมพ์ลัดและแป้นการเข้าถึง ตัวเลือกนี้ช่วยให้การเข้าถึงแป้นพิมพ์ในกล่องโต้ตอบทำได้ง่ายขึ้น โดยการเน้นแป้นการเข้าถึงสำหรับตัวควบคุมต่างๆ ในกล่องโต้ตอบเหล่านั้น