คุณสามารถทำข้อความ รวมทั้งสิ่งอื่นๆ เช่น ไอคอน ซึ่งอยู่บนหน้าจอของคุณให้มองเห็นง่ายขึ้นโดยทำให้ใหญ่ขึ้น ด้วยการเพิ่มมาตราส่วน จุดต่อนิ้ว (DPI) คุณยังสามารถลดมาตราส่วน DPI เพื่อทำให้ข้อความและสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอเล็กลง เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อมูลได้มากขึ้นอีกด้วย

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ปรับขนาดแบบอักษร (DPI) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ มาตราส่วน DPI ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความและสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอ ให้คลิก มาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้น (120 DPI)–ทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้น จากนั้นคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลดขนาดข้อความและสิ่งอื่นๆ บนหน้าจอ ให้คลิก มาตราส่วนเริ่มต้น (96 DPI)–มองเห็นข้อมูลมากขึ้น จากนั้นคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่

แสดงทั้งหมด

การสร้างมาตราส่วน DPI แบบกำหนดเอง

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ปรับขนาดแบบอักษร (DPI) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ มาตราส่วน DPI ให้คลิก กำหนด DPI เอง

 4. ในรายการ ปรับมาตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ของขนาดปกติ ให้ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วเริ่ม Windows ใหม่

เมื่อต้องการทำให้ข้อความและรายการบนหน้าจอชัดขึ้นในโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ DPI ที่สูง

หากคุณตั้งค่า DPI สูงกว่า 96 และกำลังเรียกใช้ Windows Aero (ประสบการณ์ในการแสดงภาพขั้นสูงของ Windows Vista) ข้อความและรายการอื่นบนหน้าจออาจปรากฏไม่ชัดในบางโปรแกรมที่ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับหน้าจอที่มี DPI สูงใน Windows รุ่นนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยใช้มาตราส่วน DPI ของลักษณะ Windows XP ที่เหมาะกับโปรแกรมเหล่านี้

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ปรับขนาดแบบอักษร (DPI) ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ มาตราส่วน DPI ให้คลิก กำหนด DPI เอง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้มาตราส่วน DPI ของลักษณะ Windows XP แล้วคลิก ตกลง