'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' เป็นที่ตั้งศูนย์กลางที่คุณสามารถเปิดใช้งานและตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึง รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่พร้อมใช้งานใน Windows คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถดูคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ Windows สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึง และโปรแกรมต่างๆ ให้กับคุณได้

การใช้แบบสอบถาม 'ความง่ายในการเข้าถึง'

  1. เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย

  2. คลิก รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายขึ้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกทั้งหมดที่พร้อมใช้งานใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง' ให้คลิกที่การเชื่อมโยงเหล่านี้