ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP คุณจะพบว่า การติดตั้งเครือข่ายที่มีทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP และ Windows Vista นั้นจะคล้ายกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญสองสามข้อ และการเข้าใจข้อแตกต่างจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปได้

บทความนี้ยังครอบคลุมถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Windows XP

ข้อแตกต่างหลักๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายระหว่าง Windows XP และ Windows Vista มีดังนี้

คุณลักษณะ Windows XP Windows Vista
คุณลักษณะ

ชื่อ Workgroup เริ่มต้น

Windows XP

MSHOME สำหรับ Windows XP Home Edition และ WORKGROUP ในรุ่นอื่นๆ ทั้งหมด

Windows Vista

WORKGROUP

คุณลักษณะ

ชื่อของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

Windows XP

เอกสารที่ใช้ร่วมกัน

Windows Vista

สาธารณะ

คุณลักษณะ

การใช้แฟ้มร่วมกันแบบธรรมดา

Windows XP

อนุญาตโดยค่าเริ่มต้น

Windows Vista

ไม่อนุญาตโดยค่าเริ่มต้น—การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้ง โฟลเดอร์สาธารณะ (ถ้ามีการใช้ร่วมกัน) จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณลักษณะ

การตรวจสอบและการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

Windows XP

ตรวจสอบและเข้าถึงคอมพิวเตอร์เฉพาะใน workgroup เดียวกันเท่านั้น

Windows Vista

ตรวจสอบและเข้าถึงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่าย ไม่ว่าจะทำงานด้วยระบบปฏิบัติการใดหรือขึ้นอยู่กับ workgroup ใดก็ตาม

คุณลักษณะ

ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะ

Windows XP

ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน

Windows Vista

โฟลเดอร์เครือข่าย

คุณลักษณะ

การควบคุมเครือข่าย

Windows XP

ในหลายๆ แห่งทั่วทั้งระบบปฏิบัติการ

Windows Vista

ส่วนใหญ่จะอยู่ใน "ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน"

แต่ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณเป็น Windows Vista คุณสามารถจัดการข้อแตกต่างเหล่านี้ได้เพื่อให้เครือข่ายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น เราจะชี้แจงข้อแตกต่างที่แสดงไว้ข้างต้นและวิธีในการจัดการข้อแตกต่างเหล่านั้น และเราจะบอกตำแหน่งการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

สมมติว่าคุณได้ติดตั้งเครือข่ายทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง คุณสามารถศึกษาได้จากสองหัวข้อนี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่ใน workgroup เดียวกันแล้ว

เมื่อคุณติดตั้งเครือข่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับแต่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถ "มองเห็น" ซึ่งกันและกันได้—ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณต้องการจะใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

สิ่งสำคัญคือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องใช้ชื่อ workgroup เดียวกัน ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows ที่ต่างรุ่นกันสามารถตรวจสอบและเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ โปรดจำไว้ว่าชื่อ workgroup ที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Windows ทุกรุ่นจะไม่เหมือนกัน

เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อ workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. คลิก เริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ใน คุณสมบัติระบบ ให้คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูชื่อของ workgroup เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิก เปลี่ยนแปลง พิมพ์ชื่อใหม่ใน ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อ workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ชื่อ workgroup จะแสดงขึ้นภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ workgroup

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ workgroup บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

 3. ใน คุณสมบัติระบบ บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ ให้คลิก เปลี่ยนแปลง

 4. ใน การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน ใน Workgroup ให้พิมพ์ชื่อ workgroup ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

รูปภาพของหน้าต่าง 'ระบบ'
ชื่อ workgroup จะปรากฏในหน้าต่าง "ระบบ"

กำหนดประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายไปเป็นแบบ "ส่วนตัว"

จากนั้น ตรวจสอบประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้งาน Windows Vista ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายคือ การตั้งค่าที่อนุญาตให้ Windows Vista สามารถปรับการตั้งค่าความปลอดภัยและการตั้งค่าอื่นๆ ตามประเภทของเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเลือกตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายมีสามประเภทดังต่อไปนี้

 • สาธารณะ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับการใช้งานสาธารณะ ตัวอย่างประเภทของเครือข่ายแบบสาธารณะได้แก่ เครือข่ายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะซึ่งพบอยู่ตามสนามบิน ห้องสมุด และร้านกาแฟ เป็นต้น (ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งนี้จะตรงกับประเภทของเครือข่ายแบบ "สถานที่สาธารณะ")

 • ส่วนตัว คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีระดับการป้องกันจากอินเทอร์เน็ตในระดับหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น เราเตอร์ และ ไฟร์วอลล์) และมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักหรือเชื่อถือได้ เครือข่ายภายในบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดหมู่นี้ (ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งนี้จะตรงกับประเภทของเครือข่ายภายใน "บ้าน" หรือเครือข่าย "งาน")

 • โดเมน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีตัวควบคุมโดเมน Active Directory ตัวอย่างประเภทของเครือข่ายโดเมนได้แก่ เครือข่ายในสถานที่ทำงาน

สำหรับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ โปรดตรวจสอบว่าประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายถูกตั้งค่าไว้เป็นแบบ "ส่วนตัว" การตรวจสอบมีวิธีการดังนี้

 • เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายจะแสดงอยู่ในวงเล็บถัดจากชื่อเครือข่าย

รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน'
ประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายจะแสดงอยู่ใน "ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน"

ถ้าประเภทเครือข่ายของคุณเป็นแบบ "สาธารณะ" คุณสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ "ส่วนตัว" ได้ดังนี้

 1. คลิก กำหนดเอง ทางด้านขวาของชื่อเครือข่ายและประเภทของตำแหน่งที่ตั้ง

 2. ใน ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ถัดจาก ประเภทของตำแหน่งที่ตั้ง คลิก ส่วนตัว คลิก ถัดไป แล้วคลิก ปิด

คำเตือน

 • คุณควรเปลี่ยนประเภทของเครือข่ายเป็นแบบ "ส่วนตัว" เฉพาะกรณีที่เป็นเครือข่ายที่คุณรู้จักและไว้ใจได้เท่านั้น เช่น เครือข่ายภายในบ้านของคุณ การเปลี่ยนเครือข่ายในที่สาธารณะเป็นแบบ '"ส่วนตัว" อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้

การเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ของคุณเพื่ออนุญาตให้สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าคุณใช้ Windows Firewall คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้ เนื่องจาก Windows Firewall จะเปิด พอร์ต ที่ถูกต้องสำหรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดการค้นหาเครือข่าย แต่ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น คุณต้องเปิดพอร์ตเหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถค้นหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้งานร่วมกันได้

เมื่อต้องการค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Windows Vista ให้เปิดพอร์ตดังต่อไปนี้

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

การค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งานรุ่นก่อนหน้าของ Windows และเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับรุ่นใดๆ ของ Windows ให้เปิดพอร์ตดังต่อไปนี้

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย ให้เปิดพอร์ตดังต่อไปนี้

 • UDP 1900

 • TCP 2869

การเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมของการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เมื่อเปลี่ยนประเภทของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายของคุณเป็นแบบ "ส่วนตัว" แล้ว การค้นหาเครือข่ายจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในส่วน "การใช้ร่วมกันและการค้นหา" ของ "ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน" (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเครือข่าย โปรดดูที่ การค้นหาเครือข่ายคืออะไร) คุณควรเปิดตัวเลือก "การใช้ร่วมกันและการค้นหา" ดังต่อไปนี้ด้วย

 • การใช้แฟ้มร่วมกัน

 • การใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน

 • การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

เมื่อคุณเปิดตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถใช้งานต่อไปนี้ได้

 • ค้นหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ และอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 • ใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน

 • ใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน

 • ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ข้อสังเกต

 • การใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกันเป็นตัวเลือกพิเศษที่เราจะพูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการเปิดการใช้แฟ้มร่วมกัน การใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน และการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นหา ให้คลิกปุ่มลูกศรรูปภาพของปุ่มลูกศร ถัดจาก การใช้แฟ้มร่วมกัน เพื่อขยายส่วน คลิก เปิดการใช้แฟ้มร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ถัดจาก การใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกัน เพื่อขยายส่วน แล้วเลือกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายในได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขแฟ้ม ให้คลิก เปิดการใช้งานร่วมกันเพื่อให้ผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มได้ แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์สาธารณะร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มที่อยู่ภายใน และยังสามารถสร้างหรือแก้ไขแฟ้มได้ด้วย ให้คลิก เปิดการใช้งานร่วมกันเพื่อให้ผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด แก้ไข และสร้างแฟ้มได้ แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจาก การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อขยายส่วน คลิก เปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การพิจารณาเลือกใช้การใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน

เมื่อเปิดการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน บุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน รวมถึงโฟลเดอร์สาธารณะได้ ยกเว้นว่าพวกเขาจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สอดคล้องกับบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดังนั้นถ้าคุณเปิดการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน คุณควรมีบัญชีผู้ใช้ที่ตรงกันบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณ)

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันและการค้นหา ให้คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ถัดจาก การใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน เพื่อขยายส่วน คลิก เปิดการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกัน แล้วคลิก นำไปใช้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การปิดการใช้งานร่วมกันโดยมีรหัสผ่านป้องกันก็เหมือนกับการใช้แฟ้มร่วมกันตามปกติที่ใช้ใน Windows XP

การใช้แผนผังเครือข่าย

แผนผังเครือข่ายใน "ศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน" คือมุมมองแบบกราฟิกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย โดยจะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งแสดงพื้นที่ที่มีปัญหาด้วย สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา ก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP จะถูกตรวจพบและปรากฏอยู่บนแผนผังเครือข่าย คุณอาจต้องติดตั้งโพรโทคอล Link-Layer Topology Discovery (LLTD) บนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ แผนผังเครือข่ายไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP บนเว็บไซต์ของ Microsoft

ถ้าติดตั้งโพรโทคอล LLTD แล้ว แต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP ยังไม่ปรากฏบนแผงผังเครือข่าย การตั้งค่าไฟร์วอลล์อาจขัดขวางการตรวจหาของ Windows ก็เป็นได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดใช้งานการใช้เครื่องพิมพ์และแฟ้มร่วมกัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดังกล่าว ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Firewall ให้เปิด 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' และค้นหา "การเปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน" เปิดหัวข้อ 'วิธีใช้' แล้วเลื่อนลงไปยังส่วนท้ายสุด หากกำลังใช้ไฟร์วอลล์อื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏบนแผนผังเครือข่าย