ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

เมื่อคุณเปิดแท็บใหม่โดยคลิกปุ่ม แท็บใหม่ หรือโดยกด CTRL + T จะทำให้ Internet Explorer แสดงเพจแท็บใหม่

รูปภาพปุ่ม 'แท็บใหม่'
ปุ่ม 'แท็บใหม่'

ถ้าคุณต้องการให้โฮมเพจของคุณปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ แท็บ ให้คลิก การตั้งค่า

  4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกรายการภายใต้ เมื่อแท็บใหม่ถูกเปิด ให้เปิด คลิก โฮมเพจแรกของคุณ คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

    • ใน Internet Explorer 7 ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดโฮมเพจสำหรับแท็บใหม่แทนเพจเปล่า คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีแท็บโฮมเพจหลายแท็บ จะมีเพียงโฮมเพจแรกในรายการของคุณเท่านั้นที่เปิดในแท็บใหม่

  • หากคุณเปิดแท็บใหม่ใน Internet Explorer 7 และเห็นเพจที่ระบุว่า "คุณได้เปิดแท็บใหม่" หลังจากที่คุณได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงเพจนี้อีก แล้วคลิก ปิด เมื่อคุณเริ่ม Internet Explorer 7 ใหม่ โฮมเพจของคุณจะแสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดแท็บใหม่