เมื่อคุณลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มจะถูกเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล' เป็นการชั่วคราว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการให้โอกาสคุณกู้คืนแฟ้มกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม ถ้าคุณพบว่าแฟ้มดังกล่าวไม่ควรถูกลบออกไป เมื่อต้องการนำแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร และนำเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้อยู่กลับคืนมา คุณจำเป็นต้องลบแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล' อย่างถาวร คุณสามารถเลือกลบแฟ้มทีละแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล' หรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก 'ถังรีไซเคิล' ในครั้งเดียวก็ได้

  1. เปิด 'ถังรีไซเคิล' โดยการคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการลบแฟ้มเดียว ให้คลิกที่แฟ้ม แล้วกด DELETE

    • เมื่อต้องการลบแฟ้มทั้งหมด ให้คลิก ลบข้อมูลในถังรีไซเคิล บนแถบเครื่องมือ

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' โดยไม่ต้องเปิด ให้คลิกขวาที่ 'ถังรีไซเคิล' แล้วคลิก ลบข้อมูลในถังรีไซเคิล

  • เมื่อต้องการลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวรโดยไม่ต้องส่งไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ก่อน ให้คลิกแฟ้ม แล้วกด SHIFT+DELETE