ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เพิ่มเติม

ด้วยการใช้ Windows Media Center คุณสามารถเล่นซีดีเพลงและซีดีข้อมูลรวมทั้งดีวีดีวิดีโอและดีวีดีข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับทั้งซีดีและดีวีดีที่ซื้อมาและซีดีและดีวีดีที่คุณสร้างขึ้น

เมื่อต้องการเล่นดีวีดี คุณต้องมีดีวีดีไดรฟ์และตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการติดตั้งตัวถอดรหัสดีวีดีที่สามารถใช้ด้วยกันได้ให้แล้วบนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณจัดการกับเนื้อหามัลติมีเดีย เช่นเมื่อมีการใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีเพลงลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเล่นดีวีดี

 1. ใส่แผ่นดีวีดีที่คุณต้องการเล่นลงในไดรฟ์ดีวีดี

 2. (ทางเลือก) ถ้าเมนูหลักตามชื่อเรื่องดีวีดีไม่แสดงโดยอัตโนมัติ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ แล้วคลิก เล่นดีวีดี บนหน้าจอ

 3. คลิกปุ่มที่เหมาะสมบนเมนูดีวีดีเพื่อเล่นดีวีดีดังกล่าว

 4. เมื่อต้องการข้ามไปยังบทต่อไปบนดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป บนตัวควบคุมการเลื่อน

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังบทก่อนหน้าบนดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ก่อนหน้า บนตัวควบคุมการเลื่อน

 6. เมื่อต้องการหยุดเล่นดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม หยุด บนตัวควบคุมการเลื่อน

หมายเหตุ

 • เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้เมาส์ คุณสามารถใช้ปุ่ม PLAY และปุ่มนำทางต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center ในการเล่นและนำทางดีวีดี

เมื่อต้องการเล่นดีวีดีด้วยเครื่องเปลี่ยนแผ่น

 1. ใส่แผ่นดีวีดีที่คุณต้องการเล่นลงในเครื่องเปลี่ยนแผ่นดีวีดี หรือบนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ แล้วคลิก ไลบรารีดีวีดี เพื่อเลือกแผ่นดีวีดี

 2. ถ้าเมนูหลักตามชื่อเรื่องดีวีดีไม่แสดงโดยอัตโนมัติ บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ แล้วคลิก เล่นดีวีดี

 3. คลิกปุ่มที่เหมาะสมบนเมนูดีวีดีเพื่อเล่นดีวีดีดังกล่าว

 4. เมื่อต้องการข้ามไปยังบทต่อไปบนดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป บนตัวควบคุมการเลื่อน

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังบทก่อนหน้าบนดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ก่อนหน้า บนตัวควบคุมการเลื่อน

 6. เมื่อต้องการหยุดเล่นดีวีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม หยุด บนตัวควบคุมการเลื่อน

หมายเหตุ

 • เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้เมาส์ คุณสามารถใช้ปุ่ม PLAY และปุ่มนำทางต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center ในการเล่นและนำทางดีวีดี

เมื่อต้องการเล่นซีดีเพลง

 1. ใส่ซีดีเพลงลงในไดรฟ์ซีดีรอมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซีดีเพลงดังกล่าวควรจะเริ่มเล่น

 2. เมื่อต้องการเล่นแทร็กต่อไปบนซีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป บนตัวควบคุมการเลื่อน

 3. เมื่อต้องการเล่นแทร็กก่อนหน้าบนซีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม ก่อนหน้า บนตัวควบคุมการเลื่อน

 4. เมื่อต้องการดูแทร็กทั้งหมดบนซีดี ให้คลิก ดูคิว

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับการเล่นของซีดี ให้คลิก สลับเพลง คลิก เล่นซ้ำ หรือเลือกทั้ง สลับเพลง และ เล่นซ้ำ

  เมื่อคุณสลับการเล่น แทร็กเพลงจะเล่นในลำดับสุ่มจนกระทั่งครบทุกแทร็ก จากนั้นจะหยุดเล่น เมื่อคุณเล่นซ้ำ แทร็กทั้งหมดของซีดีดังกล่าวจะเล่นจนกระทั่งจบแทร็กสุดท้าย จากนั้นจะเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งตั้งแต่แทร็กแรก เมื่อคุณสลับการเล่นและเล่นซ้ำ แทร็กเพลงจะเล่นในลำดับสุ่มแบบเดียวกัน จากนั้นจะเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งหลังจากจบแทร็กสุดท้ายแล้ว

 6. เมื่อต้องการหยุดเล่นซีดี ให้เลื่อนเมาส์ แล้วคลิกปุ่ม หยุด บนตัวควบคุมการเลื่อน

หมายเหตุ

 • ‎เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการใช้เมาส์ คุณสามารถใช้ปุ่ม PLAY และปุ่มนำทางต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center ในการเล่นและนำทางซีดี

เมื่อต้องการเล่นซีดีหรือดีวีดีข้อมูล

 1. ใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีข้อมูลลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media Center

 2. ภายใต้ คุณต้องการทำอะไร ให้คลิก ดูวิดีโอ, เล่นเพลง หรือ ดูรูปภาพ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะทำอะไร

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลที่นำเข้ามา บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 4. คลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ข้อมูลที่นำเข้า

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับดีวีดี

ไม่ใช่ว่าดีวีดีทั้งหมดจะสนับสนุนหลายภาษา

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า

 2. คลิก ดีวีดี

 3. คลิก ภาษาในดีวีดี

 4. ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาสำหรับดีวีดี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของคำบรรยายสำหรับดีวีดี ภายใต้ คำบรรยาย ให้คลิกปุ่ม - หรือ + จนกระทั่งภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับคำบรรยายปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของแทร็กเพลงสำหรับดีวีดี ภายใต้ แทร็กเสียง ให้คลิกปุ่ม - หรือ + จนกระทั่งภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับแทร็กเพลงปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของเมนูสำหรับดีวีดี ภายใต้ เมนู ให้คลิกปุ่ม - หรือ + จนกระทั่งภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับเมนูปรากฏขึ้น

 5. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาเริ่มต้นสำหรับดีวีดีแผ่นหนึ่ง

 1. ใส่แผ่นดีวีดีที่คุณต้องการเล่นลงในไดรฟ์ดีวีดี

 2. ถ้าเมนูหลักตามชื่อเรื่องดีวีดีไม่แสดงโดยอัตโนมัติ บนหน้าจอ เริ่ม ให้คลิก โทรทัศน์ + ภาพยนตร์ แล้วคลิก เล่นดีวีดี เมื่อต้องการแสดงเมนูดีวีดีหลักโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้กดปุ่ม DVD MENU

 3. บนเมนูหลักตามชื่อเรื่องดีวีดีสำหรับดีวีดีดังกล่าว ให้ดูที่เมนูบนหน้าจอดีวีดีสำหรับการตั้งค่าและตัวเลือกภาษาอื่นๆ สำหรับดีวีดีนั้นโดยเฉพาะ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรีโมทคอนโทรลสำหรับการเล่นดีวีดี

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลสำหรับ Windows Media Center เมื่อคุณใช้ปุ่มเหล่านี้ในการเล่นและนำทางดีวีดีใน Windows Media Center

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ดีวีดี

 2. คลิก ตัวเลือกรีโมทคอนโทรล

 3. ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรีโมทคอนโทรลในขณะที่เล่นดีวีดี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงานของปุ่ม SKIP และปุ่ม REPLAY ในขณะที่ดูดีวีดี ภายใต้ ตั้งค่าปุ่มข้ามและเล่นใหม่ให้กับ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะให้ปุ่ม SKIP และปุ่ม REPLAY ทำอะไรในขณะที่ดูดีวีดี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงานของปุ่ม CHANNEL UP และปุ่ม CHANNEL DOWN ในขณะที่ดูดีวีดี ภายใต้ ตั้งค่าปุ่มเลื่อนสถานีขึ้นและลงให้กับ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะให้ปุ่ม CHANNEL UP และปุ่ม CHANNEL DOWN ทำอะไรในขณะที่ดูดีวีดี

 4. คลิก บันทึก