คุณสามารถใช้ Windows Media Player สำหรับเล่นแฟ้มสื่อดิจิทัลที่อยู่ในไลบรารีของโปรแกรมเล่นบนคอมพิวเตอร์หรือบนโฟลเดอร์ของเครือข่าย หรือจากเว็บไซต์

ถ้าคุณพบว่าแฟ้มนั้นเล่นเร็วเกินไปในโปรแกรมเล่น ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ของการ์ดเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือตรวจสอบการปรับปรุงของโปรแกรมควบคุมที่ เว็บไซต์ Windows Update

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มในไลบรารีของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี แล้วเรียกดูหรือค้นหารายการที่คุณต้องการเล่น

  หากไลบรารีไม่แสดงประเภทของสื่อที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น ไลบรารีแสดงเพลงแต่คุณต้องการดูวิดีโอ) ให้คลิกปุ่ม เลือกประเภทรูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' บนแถบที่อยู่ แล้วคลิกที่ประเภทอื่น
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรายการไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ'

   คุณสามารถลากแต่ละรายการ (เช่น เพลงหนึ่งรายการหรือมากกว่า) หรือคอลเลกชันของรายการต่าง ๆ (เช่น อัลบั้ม ศิลปิน ประเภท ปี หรือการจัดอันดับหนึ่งรายการหรือมากกว่า) ไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ' ได้

   ถ้าบานหน้าต่าง 'รายการ' ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'แสดงรายการ'รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่าง 'แสดงรายการ' ที่อยู่ใกล้กับกล่องค้นหา

   ถ้าบานหน้าต่าง 'รายการ' มีรายการอื่นๆ อยู่แล้ว คุณสามารถล้างเนื้อหานั้นได้โดยการคลิกปุ่ม บานหน้าต่าง 'ล้างรายการ'

  • คลิกสองครั้งที่รายการเพื่อเริ่มเล่น

   อาจมีการเล่นหลายรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการที่คุณคลิกสองครั้ง เมื่อต้องการเล่นรายการเดียว ให้ลากรายการนั้นไปยังบานหน้าต่าง 'รายการ'

หมายเหตุ

 • หากโปรแกรมเล่นไม่สามารถเล่นแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งได้ ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานสื่อ โปรดดู คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ DRM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิทธิ์การใช้งานสื่อ

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มที่หยุดชั่วคราวหรือหยุดเล่น

 1. คลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น'
 2. หากต้องการการเลื่อนไปยังตำแหน่งเฉพาะในแฟ้ม ให้ลากแถบเลื่อน ค้นหารูปภาพของแถบเลื่อน 'การค้นหา' ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเล่นแฟ้ม

  แถบเลื่อนนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางแฟ้ม

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มบนเว็บเพจ

 • คลิกการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ

  หากคุณพบปัญหาในการเล่นแฟ้มบนเว็บเพจเมื่อใช้เบราว์เซอร์ Netscape คุณอาจต้องติดตั้งปลั๊กอิน Windows Media Player สำหรับ Netscape Navigator ใหม่จาก เว็บไซต์ของ Microsoft เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาปลั๊กอินออก คุณจะต้องเข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มที่ไม่ได้อยู่ในไลบรารีของคุณ

 1. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เปิด

  หากมองไม่เห็นเมนู แฟ้มการแสดงเมนูแบบคลาสสิค

 2. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม คลิกที่แฟ้ม แล้วคลิก เปิด คุณสามารถระบุประเภทตำแหน่งที่ตั้งดังต่อไปนี้

  • \\server\content\filename

  • file://\\server\content\filename

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มบนอินเทอร์เน็ตด้วยการป้อน URL ไปยังแฟ้ม

 1. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เปิด URL

  หากมองไม่เห็นเมนู แฟ้มการแสดงเมนูแบบคลาสสิค

 2. ป้อน URL ไปยังแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถระบุประเภทตำแหน่งที่ตั้งดังต่อไปนี้

  • mms://server/filename (ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีนามสกุล .wma หรือ .wmv หรือ .mp3)

  • http://server/filename

  • mms://server/sami.asf?SAMI=http://server/sami/sami_demo.smi (แฟ้ม Synchronized Accessible Media Interchange (SAMI))

เมื่อต้องการเล่นส่วนใดส่วนหนึ่งของแฟ้ม

บางแฟ้มจะเครื่องหมาย ซึ่งเหมือนกับแทร็กบนซีดี ถ้าคุณเล่นแฟ้มที่มีเครื่องหมาย คุณสามารถไปยังส่วนของแฟ้มที่คุณต้องการได้โดยการเลือกเครื่องหมายของส่วนนั้น

 • คลิกเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ตัวระบุตำแหน่งแฟ้ม แล้วคลิกเครื่องหมายที่คุณต้องการ

  หากมองไม่เห็นเมนู มุมมองการแสดงเมนูแบบคลาสสิค

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มต่อเมื่อสลับผู้ใช้

โปรแกรมเล่นจะหยุดเล่นแฟ้มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คุณลักษณะ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' เพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์ หากคุณต้องการเล่นแฟ้มต่อไป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิก ตัวเลือกอื่นๆ

 2. บนแท็บ โปรแกรมเล่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการเล่นเมื่อสลับไปยังผู้ใช้อื่น

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มในโหมดกระชับเสมอ

คุณสามารถเลือกเล่นแฟ้มที่มีชื่อแฟ้มที่แน่นอนในโหมดกระชับได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากบริษัทของคุณเวียนส่งข้อความจดหมายเสียงไปยังโปรแกรมอีเมลของคุณ เป็นต้น โปรดทราบว่าหากโปรแกรมเล่นเรียกใช้อยู่ในขณะที่คุณเล่นแฟ้ม โปรแกรมเล่นจะคงอยู่ในโหมดการแสดงปัจจุบัน

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิก ตัวเลือกอื่นๆ

 2. บนแท็บ โปรแกรมเล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มการทำงานในโหมดกระชับสำหรับชื่อแฟ้มที่มีข้อความนี้

 3. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณต้องการเล่นในโหมดกระชับ

  หากการเล่นเพลงหรือวิดีโอถูกขัดจังหวะจากการฟังรายการสื่อประเภทอื่น เช่น การบันทึกจดหมายเสียง ให้กด CTRL+B เพื่อดำเนินการเล่นรายการเดิมต่อ