การเล่นวิดีโอและการดูรูปภาพใน Windows Media Center

ด้วย Windows Media Center คุณสามารถเล่นโฮมวิดีโอและดูรูปถ่ายดิจิทัลของคุณในแบบสนุกๆ หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบแฟ้มสื่อดิจิทัลของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการเข้าถึงรูปถ่ายดิจิทัลและวิดีโอใน Windows Media Center บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ หรือ ไลบรารีวิดีโอ

รูปภาพแสดงตัวเลือกไลบรารีรูปภาพ
การเข้าถึงไลบรารีรูปภาพใน Windows Media Center

คุณสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูคอลเล็กชันสื่อดิจิทัลของคุณได้ โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของหน้าจอหรือใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาบนแป้นพิมพ์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาและเล่นแฟ้มวิดีโอ

เมื่อคุณประสบปัญหาในการค้นหาแฟ้มวิดีโอที่ต้องการ ให้ลองเปลี่ยนวิธีที่ Windows Media Center จัดกลุ่มวิดีโอของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีวิดีโอ

 2. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อเรียงลำดับโฟลเดอร์และแฟ้มของคุณตามตัวอักษร หรือคลิก วันที่ถ่าย เพื่อเรียงลำดับโฟลเดอร์หรือแฟ้มของคุณตามวันที่

 3. ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการดู แล้วคลิกแฟ้มวิดีโอนั้นเพื่อเล่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของวิดีโอ

ถ้ามีรูปเดียวค้างอยู่บนหน้าจอนานเกินไปสำหรับการแสดงผลบางอย่าง คุณอาจมองเห็นร่องรอยของรูปดังกล่าวลางๆ บนหน้าจอแม้หลังจากที่มีรูปใหม่มาแสดงแทนที่แล้วก็ตาม อาการนี้เรียกว่าจอไหม้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจอไหม้บนจอแสดงผลของคุณในระหว่างการเล่นวิดีโอใน Windows Media Center คุณสามารถเปลี่ยนเฉดสีดำที่อาจปรากฏทางด้านซ้ายและขวา หรือที่ด้านบนและล่างของวิดีโอของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก ลักษณะพิเศษภาพและเสียง

 2. ภายใต้ สีพื้นหลังวิดีโอ ให้คลิกปุ่ม - หรือ + เพื่อเปลี่ยนสี สีเริ่มต้นคือสีดำ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาเฉดต่างๆ หรือเป็นสีขาวทึบก็ได้

เมื่อต้องการค้นหาและดูรูปภาพ

เมื่อคุณประสบปัญหาในการค้นหาแฟ้มรูปภาพที่ต้องการ ให้ลองเปลี่ยนวิธีที่ Windows Media Center จัดกลุ่มรูปภาพของคุณ

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อเรียงลำดับโฟลเดอร์และแฟ้มของคุณตามตัวอักษร หรือคลิก วันที่ถ่าย เพื่อเรียงลำดับโฟลเดอร์หรือแฟ้มของคุณตามวันที่ หรือคลิก แท็ก เพื่อเรียงลำดับแฟ้มของคุณตามแท็กที่นำมาใช้ (เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กและวิธีการใช้แท็ก ให้ดูที่ การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น)

 3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการดู

เมื่อต้องการเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

การนำเสนอภาพนิ่งเป็นวิธีหนึ่งในการดูกลุ่มรูปถ่ายทีละรูปแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถกำหนดกลุ่มการนำเสนอภาพนิ่งตามโฟลเดอร์ ตามวันที่ถ่าย หรือตามแท็กก็ได้ ขณะที่เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง คุณสามารถเลื่อนเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเลื่อนปรากฏขึ้น ตัวควบคุมการเลื่อนช่วยให้คุณเล่น หยุดชั่วคราว เลื่อนไปที่ภาพนิ่งก่อนหน้าหรือภาพนิ่งถัดไป หรือจบการนำเสนอภาพนิ่งได้

คุณสามารถเล่นการนำเสนอภาพนิ่งพร้อมเพลงประกอบได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเล่นเพลงและการนำเสนอภาพนิ่งไปพร้อมกัน ให้ดูที่ รูปภาพของคุณบนหน้าจอขนาดใหญ่: สร้างการนำเสนอภาพนิ่งใน Windows Media Center

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพ + วิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. คลิก โฟลเดอร์แท็ก หรือ วันที่ถ่าย (ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดกลุ่มการนำเสนอภาพนิ่งที่คุณต้องการ) แล้วคลิกคอลเล็กชันรูปภาพ

 3. คลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อเริ่มการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งเอง

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งเอง คุณสามารถระบุลำดับการแสดงรูปภาพ ระบุว่าจะรวมรูปภาพในโฟลเดอร์ย่อยไว้ในการนำเสนอภาพนิ่งหรือไม่ ชนิดของการเปลี่ยนภาพนิ่งที่คุณต้องการ ระยะเวลาของการเปลี่ยนภาพนิ่ง และแง่มุมอื่นๆ ของการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก รูปภาพ คุณสามารถกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งเองโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอนี้

 2. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการควบคุม Windows Media Center ด้วยรีโมทคอนโทรล จะต้องมีรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติมสำหรับ Windows Media Center