ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับงานทั้งหมดที่กำลังพยายามดำเนินการ Windows และโปรแกรมของคุณอาจหยุดทำงานได้ เพื่อเป็นการป้องกันการสูยหายของข้อมูล Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย คุณยังสามารถเรียนรู้เพื่อสังเกตสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยความจำเหลือน้อยและดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาด้วย

สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยความจำเหลือน้อยมีอะไรบ้าง

สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยความจำเหลือน้อยประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ การแจ้งเตือนหน่วยความจำเหลือน้อยหรือหน่วยความจำหมด และปัญหาจากการแสดงผล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามเปิดเมนูในโปรแกรมเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย โปรแกรมอาจตอบสนองได้ช้าหรืออาจไม่ตอบสนอง ถ้ามีเมนูปรากฏขึ้น เมนูอาจจะไม่ตอบสนองเมื่อคุณพยายามคลิกรายการ หรืออาจไม่แสดงรายการทั้งหมด ถ้าคุณคลิกรายการในเมนู เมนูอาจจะหายไปด้วยและปรากฏเป็นพื้นที่ว่างเปล่าบนจอภาพแทนที่จะแสดงเนื้อหาของเอกสารหรือแฟ้มที่คุณกำลังทำงานอยู่

ปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อยเกิดขึ้นได้อย่างไร

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำอยู่สองประเภทคือ random access memory (RAM) และ หน่วยความจำเสมือน โปรแกรมทุกโปรแกรมใช้ RAM แต่เมื่อมี RAM ไม่เพียงพอสำหรับโปรแกรมที่คุณกำลังเรียกใช้งาน Windows จะย้ายข้อมูลซึ่งโดยปกติจะเก็บไว้ที่ RAM ไปไว้ที่แฟ้มใน ฮาร์ดดิสก์ ของคุณชั่วคราวที่เรียกว่า แฟ้มเก็บเพจ ปริมาณของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บชั่วคราวในแฟ้มเก็บเพจมักเรียกว่า หน่วยความจำเสมือน การใช้หน่วยความจำเสมือน หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการย้ายข้อมูลเข้าและออกจากแฟ้มเก็บเพจ จะช่วยให้มี RAM เพียงพอสำหรับเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อยจะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี RAM เหลือและมีหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย ซึ่งเเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมมากเกินกว่าที่จำนวน RAM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์จะสามารถสนับสนุนการทำงานได้ ปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อยยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโปรแกรมนั้นไม่ยอมปล่อยหน่วยความจำที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้แล้วออกมา ปัญหานี้เรียกว่า การใช้หน่วยความจำเกิน หรือหน่วยความจำรั่วไหล

วิธีป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อย

การใช้งานโปรแกรมพร้อมๆ กันทีละน้อยสามารถป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อยและการสูญหายของข้อมูลได้ คุณควรสังเกตว่าโปรแกรมใดบ้างแสดงให้เห็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหน่วยความจำเหลือน้อย และพยายามที่จะไม่เรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตาม การจำกัดการใช้งานโปรแกรมก็ไม่ใช่วิธีที่สะดวกหรือปฏิบัติได้จริงเสมอไป สัญญาณที่บ่งบอกว่าหน่วยความจำเหลือน้อยสามารถบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นต้องการ RAM เพิ่มเพื่อสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่คุณใช้ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่แนะนำในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อย

 • เพิ่มขนาดของแฟ้มเก็บเพจ (หน่วยความจำเสมือน)

  Windows จะพยายามเพิ่มขนาดของแฟ้มเก็บเพจโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย แต่คุณยังสามารถเพิ่มขนาดด้วยตนเองได้จนถึงขนาดสูงสุดที่จำนวน RAM ที่ติดตั้งอยู่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าการเพิ่มขนาดของแฟ้มเก็บเพจสามารถช่วยป้องกันปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อยได้ แต่ก็อาจทำให้เรียกใช้โปรแกรมได้ช้าลง เพราะว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะอ่านข้อมูลจาก RAM ได้รวดเร็วมากกว่าการอ่านจากฮาร์ดดิสก์ (ซึ่งมีแฟ้มเก็บเพจอยู่) ดังนั้นการกำหนดให้มีหน่วยความจำเสมือนมากเกินไปจะทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำเสมือน.

 • การติดตั้ง RAM เพิ่ม

  ถ้าคุณเห็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหน่วยความจำเหลือน้อย หรือถ้า Windows เตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาหน่วยความจำเหลือน้อย ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ RAM ประเภทใดได้บ้าง และทำการติดตั้ง RAM เพิ่มต่อไป เมื่อต้องการติดตั้ง RAM ให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิต

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจสอบจำนวน RAM ของคอมพิวเตอร์.

 • การพิจารณาว่าโปรแกรมนั้นใช้หน่วยความจำเกินหรือไม่

  ถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำเหลือน้อยเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้โปรแกรมบางตัว โปรแกรมเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งตัวอาจจะมีปัญหาหน่วยความจำรั่วไหล ถ้าต้องการหยุดปัญหาหน่วยความจำรั่วไหล คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรมนั้น ในการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำรั่วไหล คุณจำเป็นต้องตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมนั้น หรือติดต่อกับผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์

  ถ้าต้องการหาว่าโปรแกรมใดที่ใช้หน่วยความจำมากที่สุด ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิด 'ตัวจัดการงาน' โดยการคลิกขวาที่แถบงานแล้วคลิก ตัวจัดการงาน

  2. คลิกแท็บ กระบวนการ

  3. เมื่อต้องการเรียงโปรแกรมต่างๆ ตามการใช้หน่วยความจำ ให้คลิก หน่วยความจำ (ชุดการทำงานส่วนตัว)

  คุณยังสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมและข้อมูลการแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ 'ตัวแสดงเหตุการณ์'

  1. เปิด 'ตัวแสดงเหตุการณ์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ ตัวดูเหตุการณ์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ในหน้าต่างทางซ้าย คลิก บันทึกการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์และบริการ เพื่อดูเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่างๆ ถ้าต้องการดูรายละเอียดของปัญหา ให้คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ ถ้าต้องการดูว่ามีข้อมูลการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังวิธีใช้แบบออนไลน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ มีข้อมูลใดปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์บ้าง (ตัวแสดงเหตุการณ์).