การพิมพ์ซองจดหมายและป้ายผนึก

เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมายและป้ายผนึก คุณต้องใช้โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ ที่มีตัวเลือกเหล่านี้ ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เพื่อดูว่ามีการสนับสนุนการพิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายผนึกหรือไม่

โปรแกรมบางโปรแกรมอนุญาตให้คุณสร้างซองจดหมายหรือป้ายผนึกชุดเดียว ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆ ช่วยให้คุณสร้างจดหมายจำนวนมากพร้อมกับมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น ที่อยู่ผู้ส่งเริ่มต้นหรือป้ายผนึกการส่งที่กำหนดเอง คุณอาจเลือกขนาดหรือชนิดของแบบอักษร เพิ่มรูป หรือกำหนดเค้าโครงของข้อมูลด้วยตัวเองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบขนาดของซองจดหมายหรือป้ายผนึกที่คุณจะพิมพ์ เพราะทุกโปรแกรมต้องใช้ข้อมูลนี้