เมื่อคุณลบแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มจะถูกนำไปเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล' เป็นการชั่วคราว ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสกู้คืนแฟ้มที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจจาก 'ถังรีไซเคิล' และคืนค่าแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

  1. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ให้คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คืนค่า

    • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มทั้งหมด ให้คลิก คืนค่าทุกรายการ บนแถบเครื่องมือ

    แฟ้มต่างๆ จะถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ