การกู้คืนแฟ้มที่สูญหายหรือถูกลบ

ถ้าคุณไม่พบแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา อาจเป็นไปได้ว่าแฟ้มถูกบันทึกหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นซึ่งไม่ใช่โฟลเดอร์ที่คุณคาดไว้ หรือแฟ้มอาจถูกส่งไปยัง 'ถังรีไซเคิล'

คุณสามารถเริ่มค้นหาแฟ้มได้โดยใช้โฟลเดอร์ 'ค้นหา' แต่คุณก็สามารถค้นหาแฟ้มโดยการตรวจสอบโฟลเดอร์ที่คุณคิดว่าแฟ้มน่าจะอยู่ได้เช่นกัน ลองใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ค้นหาแฟ้มโดยใช้โฟลเดอร์ 'ค้นหา'

  • เปิด 'ค้นหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก ค้นหา

ค้นหาด้วยชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วนถ้าคุณสามารถจำได้ หรือด้วยแท็ก หรือคุณสมบัติแฟ้มที่จะช่วยแยกแฟ้มนั้นออกจากแฟ้มอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ค้นหาในโฟลเดอร์ที่แฟ้มนั้นน่าจะอยู่

ต่อไปนี้คือตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการค้นหาแฟ้มที่สูญหายหรือถูกลบ

เอกสาร

  • เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

รูปภาพ

  • เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

ถังรีไซเคิล

  • เปิด 'ถังรีไซเคิล' โดยการคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

ตำแหน่งบันทึกเริ่มต้นของโปรแกรมที่คุณใช้สร้างแฟ้ม

  1. เปิดโปรแกรมที่คุณใช้สร้างแฟ้ม

  2. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

    ซึ่งจะเปิดไปยังตำแหน่งที่แฟ้มอาจถูกบันทึกไว้