การกำจัดไอเท็ม หรือ การนำเอาไอเท็มซึ่งถูกกักกันไว้ด้วย Windows Defender กลับมาใหม่

เมื่อ Windows Defender จะทำการกักกันซอฟท์แวร์ตัวใด, มันจะทำการย้ายซอฟท์แวร์ตัวนั้นไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, และจะป้องกันไม่ให้มีการรันซอฟท์แวร์ตัวนั้น จนกว่าคุณจะเลือกทำการนำเอามันกลับคืนมา หรือ กำจัดมันออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การกำจัด หรือ การนำเอาไอเท็มที่ถูกกักกันไว้กลับมาใหม่

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิ๊กที่ เครื่องมือ, จากนั้นก็คลิ๊กที่ รายการที่ถูกกักกัน

  3. ตรวจสอบทบทวนดูในแต่ละไอเท็ม, และที่แต่ละไอเท็มนั้น, ให้คลิ๊ก เอาออก หรือ คืนค่า ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะนำเอาไอเท็มต่าง ๆ ซึ่งถูกกักกันเอาไว้ออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ให้คลิ๊กที่ เอาออกทั้งหมด ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

คำเตือน

  • ห้ามนำเอาซอฟท์แวร์ซึ่งมีการอันดับของการแจ้งเตือนไว้ในระดับที่รุนแรง หรือ สูงกลับมาใหม่ เนื่องจากมันสามารถนำความเสี่ยงมาสู่ข้อมูลส่วนตัว และความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้